De grachtengordel van Amsterdam is een toeristenmagneet van internationale allure. Logisch dat (buitenlandse) toeristen hier graag naar toe komen. Maar de stad ontwikkelt en profileert zich inmiddels veel breder. Binnen en langs de randen van de A10 ontwikkelen zich steeds meer gebieden die zich succesvol op de vrijetijdsmarkt richten: de Pijp, het museumkwartier, Amsterdam-Noord/Overhoeks, Arena Gebied et cetera. De grachtengordel van Amsterdam is een toeristenmagneet van internationale allure. Logisch dat (buitenlandse) toeristen hier graag naar toe komen. Maar de stad ontwikkelt en profileert zich inmiddels veel breder. Binnen en langs de randen van de A10 ontwikkelen zich steeds meer gebieden die zich succesvol op de vrijetijdsmarkt richten: de Pijp, het museumkwartier, Amsterdam-Noord/Overhoeks, Arena Gebied et cetera.

[caption id="attachment_36890" align="alignright" width="300"]Amsterdam Castle Muiderslot Amsterdam Castle Muiderslot[/caption] Ook andere gebieden in de Metropoolregio worden door Amsterdam Marketing en NBTC aangeboden als onderdeel van een short break naar Amsterdam: Amsterdam Castle (Muiderslot), Beach (Zandvoort, Bloemendaal) en Haarlem om er maar enkele te noemen. Hiermee komt de discussie of Amsterdam vol is en er op termijn geen toerist meer bij kan in een heel ander daglicht te staan. Door deze schaalsprong in het denken neemt de capaciteit van Amsterdam sterk toe. Belangrijk hierbij is wel dat dit gepaard gaat met een goede samenwerking tussen partners, optimale OV-mogelijkheden binnen en naar de Metropoolregio voor de toerist en nieuwe hoogwaardige trekkers in de Metropoolregio op gebied van bijvoorbeeld avondentertainment en shopping. Tegelijkertijd moet er natuurlijk altijd sterk aandacht blijven voor de kwaliteit en leefbaarheid rondom de toeristische hotspots binnen de grachtengordel en moeten uitwassen tegengegaan worden. Maar dit laatste moet niet aangegrepen worden om dan maar een rem te zetten op het toerisme naar Amsterdam. Dit zou een gemiste kans zijn voor de verdere ontwikkeling van het Holland toerisme en de betekenis die dit heeft voor onze economie. Met dank aan: Gré Beekers, ZKA leisure consultants