Tijdens een breed gedragen bijeenkomst van de gastvrijheidssector klonken de zorgen door over 'het nieuwe belastingstelsel'; Is de geplande verhoging van de lage BTW wel definitief van tafel? Bernhard Wientjes, oud voorzitter VNO-NCW waarschuwde de vertegenwoordigers van de zeer versnipperde gastvrijheidssector om vooral gezamenlijk een vuist te maken tegen plannen die slecht uitpakken. Tijdens een breed gedragen bijeenkomst van de gastvrijheidssector klonken de zorgen door over 'het nieuwe belastingstelsel'; Is de geplande verhoging van de lage BTW wel definitief van tafel? Bernhard Wientjes, oud voorzitter VNO-NCW waarschuwde de vertegenwoordigers van de zeer versnipperde gastvrijheidssector om vooral gezamenlijk een vuist te maken tegen plannen die slecht uitpakken.indexVerhoging BTW definitief van tafel?

De bijeenkomst op 24 september in het Kroller Muller museum liet zien dat het animo voor samenwerking zeker aanwezig is. Meer dan 80 gasten uit de top van de Gastvrijheidssector kwamen bijeen voor deze netwerkbijeenkomst van Gastvrij Nederland. "De eerste editie een mooie serie", hoopt Kees van Wijk, voorzitter van Gastvrij Nederland. De bijeenkomst werd bezocht door een gemêleerd gezelschap van branchevertegenwoordigers, ondernemers, belangenbehartigers, politiek en zelfs een enkele dwarsligger. Een van de sprekers was Bernhard Wientjes. Als voorman van VNO-NCW had hij in het verleden veel te maken met de overheid. Zijn waarschuwing: "Natuurlijk is de sector nu blij dat de plannen voor verhoging van het lage BTW tarief van tafel zijn. Toch zal het belastingstelsel in Nederland hervormd moeten worden; mede onder druk van Europa. Dat betekent dat er opnieuw gekeken gaat worden naar mogelijke maatregelen. En een verhoging van de BTW is voor veel partijen wel een makkelijke oplossing. Zeker als er weinig georganiseerde weerstand tegenover staat. Daarom is het belangrijk dat de zeer versnipperde gastvrijheidssector goed blijft samenwerken. Net zoals jullie dat hebben gedaan in de lobby tegen de BTW verhoging." Erik Ziengs, tweede kamerlid namens de VVD was ook aanwezig. Hij wilde graag nog een misverstand rechtzetten: "In veel media werd de VVD neergezet als promotor van de BTW verhoging omdat wij als kabinet de voorstellen hebben gepresenteerd. Wij zijn geen voorstander van maatregelen die een branche zo disproportioneel treffen. De BTW verhoging was een voorstel van D66 en Groen Links, dat na overleg in de plannen is opgenomen." Ziengs is wel duidelijk over de noodzaak van een belastinghervorming.: "Ook de producten die nu onder het lage BTW tarief vallen moeten we daarbij eens goed tegen het licht houden. Dat is op dit moment een vrij onoverzichtelijke categorie geworden. Ook compenserende maatregelen op het gebied van loonkosten kunnen een rol spelen in een totaalpakket." Of dat voldoende compensatie kan bieden voor een BTW verhoging in de recreatiesector? Ziengs: " Dat is inderdaad een lastige opgave." Belang van de recreatiesector De belangen van recreatie, toerisme en gastvrijheid verschillen per provincie. De commissaris van de koningin in Gelderland, Clemens Cornielje, was voor zijn provincie in ieder geval duidelijk: "Het is voor ons een enorme belangrijke sector voor zowel de economie als de werkgelegenheid. Onze ambitie is om terug te keren naar de eerste positie van meest populaire vakantiegebieden van Nederland. Die wordt nu ingenomen door De kust." Toch is ook in Gelderland de noodzaak tot samenwerken goed doorgedrongen. Komende week hebben de gedeputeerden van toerisme van de diverse provincies en gesprek met minister Kamp. Gelderland is de gastheer voor deze bijeenkomst. Op de agenda staat het NBTC-plan om Nederland veel beter als eenheid aan te bieden, gebruik makend van o.a. de populariteit van Amsterdam. Dit plan staat bij branche-insiders ook wel bekend als Holland-city. Meer informatie: www.gastvrij-nederland.nl