In aanloop naar de MKB-top in Den Haag heeft minister Kamp (EZ) in een brief laten weten dat er ‘miljarden Euro’s extra krediet’ worden vrijgemaakt dankzij ‘aanvullende maatregelen’ van het kabinet. Hoe pakt dat in de praktijk uit voor een ondernemer die geld wil lenen voor de broodnodige investering in zijn/haar recreatiebedrijf? We vroegen om advies aan Koen Advokaat van de ABN AMRO. In aanloop naar de MKB-top in Den Haag heeft minister Kamp (EZ) in een brief laten weten dat er ‘miljarden Euro’s extra krediet’ worden vrijgemaakt dankzij ‘aanvullende maatregelen’ van het kabinet. Hoe pakt dat in de praktijk uit voor een ondernemer die geld wil lenen voor de broodnodige investering in zijn/haar recreatiebedrijf? We vroegen om advies aan Koen Advokaat van de ABN AMRO.

[caption id="attachment_38597" align="alignright" width="300"]Benchmark financiering vakantiecentra (uit de financieringswijzer) Benchmark financiering vakantiecentra (uit de financieringswijzer)[/caption] Financieringswijzer Naast de verruiming van de financieringsmogelijkheden is er nog een actie ondernomen: Het kabinet lanceert, samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken een toegangspoort tot financiering via de ‘Nationale Financieringswijzer' voor ondernemers. Met deze app wordt ondernemers wegwijs gemaakt naar de meest geschikte financieringsvorm voor hun investeringsplannen. €90 miljoen voor nieuw investeringsfonds Naast kredietverlening stimuleert het kabinet mkb-bedrijven om sneller door te groeien door middel van directe investeringen door ervaren investeerders. In samenwerking met de Europese Investeringsbank lanceert EZ vandaag een co-investeringsfonds. Samen met ervaren investeerders, zogenaamde business angels, zal hiermee €90 miljoen in veelbelovende bedrijven worden gestoken. Tot zover de officiële berichtgeving op de website van het Ministerie van EZ euroGevolgen voor de ondernemer De beslissingen op een ministerie worden genomen voor het hele MKB. Hoe pakt dit uit voor een individueel bedrijf? Welke weg kun je als ondernemer het best volgen als je de financiering nodig hebt? Koen Advokaat is bij ABN AMRO betrokken om de vertaalslag te maken van de nieuwe maatregelen naar concrete financiering. De juiste man om onze praktische vragen op af te vuren: Betekenen de maatregelen dat banken nu meer krediet kunnen verstrekken? Advokaat: “De aangekondigde maatregelen zorgen er voor dat er meer krediet beschikbaar komt. Dit krediet wordt rechtstreeks door de bank of door een van de nieuw opgezette fondsen verstrekt. In de meeste gevallen is de bank het beste loket om als eerste te bezoeken. Wij kunnen de ondernemer goed adviseren en doorverwijzen naar andere verstrekkers.” Betreffen de regeringsmaatregelen ook andere financieringsvormen dan bancaire kredieten? Advokaat: “De financieringsmarkt is in ontwikkeling. Er komen steeds meer nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld crowdfunding, (online) debiteurenfinanciering, kredietunies (bedrijven die elkaar onderling financieren) of Qredits. Dergelijke initiatieven worden niet altijd direct geraakt door de aangekondigde maatregelen maar kunnen wel op positieve steun vanuit de overheid rekenen. Crux is dat die ‘andere’ funding meer risicobereidheid heeft dan een bank, overheid of institutionele beleggers. Banken kunnen zich daardoor beter focussen op reguliere financieringsaanvragen met een beperkter risico. Vanuit ABN AMRO ondersteunen we dergelijke aanvullende financieringsvormen en helpen we ondernemers met hun keuze voor de best passende oplossing.” Betekent dit ook dat de voorwaarden voor een lening wat worden versoepeld? Advokaat: “De bank beoordeelt financieringsaanvragen op een groot aantal aspecten, o.a. kwaliteit van de ondernemer, jaarcijfers, sectorontwikkelingen en prognoses. De voorwaarden voor verstrekking zijn de afgelopen jaren, mede door de crisis, eerder strenger dan soepeler geworden. Gelukkig bieden nieuwe technologieën de mogelijkheid om met meer betrouwbare informatie te werken en komen er steeds meer aanvullende financieringsvormen met een hogere risico bereidheid. Daarmee wordt kredietverlening voor de ondernemer soepeler.”