Beursconcepten zijn aan het veranderen. Waar voorheen vrijwel alleen producten werden getoond in standjes, krijgt de kenniscomponent en de netwerkfunctie steeds meer aandacht. Dat zien we ook terug bij De Dag van de Openbare Ruimte, waar de inrichting van publieke ruimtes van verschillende kanten worden belicht. Inzichten die voor de overheid gelden, zijn meestal ook prima toepasbaar op een recreatiebedrijf. Beursconcepten zijn aan het veranderen. Waar voorheen vrijwel alleen producten werden getoond in standjes, krijgt de kenniscomponent en de netwerkfunctie steeds meer aandacht. Dat zien we ook terug bij De Dag van de Openbare Ruimte, waar de inrichting van publieke ruimtes van verschillende kanten worden belicht. Inzichten die voor de overheid gelden, zijn meestal ook prima toepasbaar op een recreatiebedrijf.

[caption id="attachment_38568" align="alignright" width="254"]Foto: Speelplan Foto: Speelplan[/caption] Een greep uit de kennisbijeenkomsten die op 7 en 8 oktober worden georganiseerd (We hebben in dit overzicht heel specifieke overheids-onderwerpen weggelaten en gefocust op lezingen die ook voor ondernemers van belang kunnen zijn.):

Woensdag 7 oktober:

  • 11.00 uur: NSVV-onderzoek Minder Licht?! Wat heeft dat voor consequenties voor de energierekening, duurzaamheid, natuur en beleving.
  • 11.00 uur: Wat zijn de gevolgen van het verbod op het gebruik van chemische middelen? Het kabinet wil per 2016 een verbod invoeren voor de bestrijding van onkruid op verhardingen met chemische bestrijdingsmiddelen. Hoe moet u inspelen op deze naderende wetswijziging?
  • 11.00 uur: Zelf bouwen aan de Smart City. Het Internet of Things, oftewel objecten die verbonden zijn met internet, wordt ook wel de 4e industriële revolutie genoemd. Door fysieke objecten aan te sluiten op het internet, kunnen processen worden verbeterd en zijn er talloze toepassingen denkbaar om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Een onmisbare schakel in elke Smart City dus.
  • 12.00 uur: Het theater van de verandering. De adviseurs van Cyber nemen u op ludieke wijze mee in het ervaren van verandering. We willen allemaal verandering, maar willen we allemaal veranderen, is de vraag?
  • 13.00 uur: Smart City in de lantaarnpaal. Bedrijven willen de consument op ieder moment bereiken, ook in de buitenruimte. Nog even en dan zal deze geweldige ontwikkeling ook daadwerkelijk grootschalig worden uitgerold. De lichtmast speelt hierbij een belangrijke rol. Het zijn namelijk duizenden objecten die gebruik kunnen worden om allerlei apparatuur (camera’s, sensoren, oplaadpunten) in onder te brengen en laten we daarbij ook de mogelijkheid van dynamische verlichting niet vergeten.
  • 14.00 uur: De Ontwerper van nu is een lichtarchitect. Het lichtconcept (gedachtegoed) en de lichtinstrumenten (het lichtsysteem) dragen er aan bij dat met zo weinig mogelijk licht de gebruikers van de publieke ruimte zich fijn en veilig voelen en goed kunnen functioneren.
  • 14.00 uur: Groen als medicijn. Groen is een krachtig instrument. Dit kun je inzetten ter bevordering van de gezondheid van mensen. Groen kan stress verminderen, nodigt uit tot bewegen, bevordert de sociale contacten en stimuleert de motorische, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
  • 14.00 uur: 3% Speelruimtenorm terug bij af. Gemeenten zijn de grootste aanbieders van speelruimte. Speelplan ervaart in de praktijk dat er winst is behaald door de 3% speelruimtenorm maar ziet ook diverse knelpunten in de uitvoering. Zijn we met de normering terug bij af of moet er gekozen worden voor een andere benadering?

Donderdag 8 oktober

Bekijk alle lezingen op: http://openbareruimte.nl/nl/lezingen 11.00 uur: Zelf bouwen aan de Smart City (zie 7/10) 11.00 uur: Waar ontmoeten toegankelijkheid en esthetiek elkaar? Een interactieve lezing over (visuele) toegankelijkheid van openbare gebouwen en buitenruimtes. Aan de hand van foto’s en citaten van zowel ontwerpers als gebruikers gaan we graag met u in gesprek. We laten u hierbij (letterlijk) meekijken door de bril van mensen met een visuele beperking. 14.00 uur: Iedere plek heeft een eigen kracht. Deze lezing gaat over een aanpak van openbare ruimte die vakoverschrijdend en innovatief is. De lezing is niet alleen bedoeld voor landschapsarchitecten en de deskundigen openbare ruimte van overheden, maar ook voor citymakers en citymarketeers. 14.00 uur: De spelende mens. Samen met vakblad Tuin & Landschap presenteert de NVTL het mini-symposium ‘De Spelende Mens’, gekoppeld aan een tentoonstelling in de entreehal. Meer informatie (en gratis toegang na registratie): http://openbareruimte.nl/nl/bezoekersinfo