Branche-organisatie RECRON heeft de voorstellen uit de Troonrede bekeken en de consequenties voor de recreatiesector op een rijtje gezet. De eerste reactie: "We zijn blij zijn met de aandacht voor mkb-ondernemers, maar het belang van recreatie en toerisme kan wat ons betreft nooit groot genoeg zijn." Branche-organisatie RECRON heeft de voorstellen uit de Troonrede bekeken en de consequenties voor de recreatiesector op een rijtje gezet. De eerste reactie: "We zijn blij zijn met de aandacht voor mkb-ondernemers, maar het belang van recreatie en toerisme kan wat ons betreft nooit groot genoeg zijn."camping ijsselmeerdijk

De RECRON is vooral blij dat het voorstel voor de BTW verhoging van vele recreatieve diensten uiteindelijk niet in de plannen is opgenomen. Dat is mede het gevolg van een intensieve lobby-campagne die is gevoerd, samen met andere branche-organisaties. De overige consequenties: Toerisme Het kabinet wil dat Nederland zich profileert als de bestemming voor zakelijk en recreatief toerisme. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) krijgt financiële steun voor de marketing van Nederland als toeristische bestemming met als doel toeristen meer over tijd en ruimte te verspreiden. Financiering MKB Het kabinet komt met een nieuwe fiscale regeling om financiering van het MKB buiten de banken te stimuleren. Het wordt voor particulieren aantrekkelijker om te investeren in MKB bedrijven. Werkgeverslasten Vanaf 2017 worden de loonkosten voor werknemers op of net boven het wettelijk minimumloon verlaagd. Daarvoor reserveert het kabinet € 500 miljoen. Het voordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. Ook voor recreatiebedrijven wordt het op deze manier aantrekkelijker gemaakt om personeel aan te nemen voor laag betaalde banen. Energiebelasting De belasting op energie gaat ook dit jaar omhoog, zowel voor de consument als het bedrijfsleven. Aardgas wordt in de eerste schijf 4,49 % duurder en in de hogere schijven 2,21 %. Elektriciteit wordt vanaf de tweede schijf 6.04 % duurder. Deze verhoging vloeit voort uit het Energieakkoord, waarin afgesproken is dat fossiele energie hoger belast zou worden. Koopkracht Om de consumentenbestedingen verder te stimuleren worden de tarieven in de tweede en derde van de loon- en inkomstenbelasting verlaagd van 42 % naar 40,15 %. Daarnaast wordt de derde schijf verlengd. Ook zullen lage en middeninkomens in 2016 maximaal € 638 extra aan arbeidskorting ontvangen om werken meer te laten lonen. Bron en meer informatie: www.recron.nl Voor meer reacties: #Troonrede2015