VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de begroting die het kabinet vandaag presenteert. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. Zij achten het van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland en de uitbouw van onze exportpositie. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn positief over de begroting die het kabinet vandaag presenteert. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. Zij achten het van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland en de uitbouw van onze exportpositie.belasting btwVooral plussen...

De ondernemersorganisaties zijn vooral blij dat enkele eerder voorgestelde plannen van tafel zijn. Tot deze zorgenkindjes behoorden o.a.:

  • De geplande BTW-verhoging voor veel goederen en diensten die nu in het lage tarief vallen (w.o. veel recreatieve producten)
  • Plannen voor verlaging van de zelfstandigenaftrek
  • De verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2,
  • De voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro op belangrijke innovatieregelingen.

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zien met de reservering van 50 miljoen euro voor het verstrekken van durfkapitaal een wens vervuld. Het kabinet maakt het daarmee fiscaal aantrekkelijk voor particulieren om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven. Financiering van met name het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt. De vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten op arbeid werpen te hoge drempels op voor het aannemen van werknemers en dus voor groei. De ondernemersorganisaties zijn content met het voorgenomen Lage Inkomens Voordeel, dat ervoor zorgt dat de kosten voor banen aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt voor werknemers en werknemers worden verlaagd. Maar ook enkele minnetjes... Minder tevreden zijn de werkgeversorganisaties over:

  • De progressieve vermogensrendementsheffing; Die is slecht doordacht en unfair ten opzichte van zelfstandig ondernemers.
  • Geen vrijstelling van de energiebelasting voor de mineralogische en metallurgische industrie (productie van glas, dakpannen, keramiek, bakstenen e.d.). Daarmee plaatst het kabinet Nederlandse bedrijven in een duurdere positie dan de ons omringende landen.
  • Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken: die dient geen doel en pakt disproportioneel uit.
...en nog een paar wensen

Verder vinden ze dat de agrarische sector moet worden gecompenseerd voor de eerdere afschaffing van rode diesel en dat het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet worden verbeterd zonder de rekening van het toezicht te blijven leggen bij Nederlandse agrarische ondernemers. Zij moeten onder gelijke concurrentieverhoudingen en een effectieve toezichthouder kunnen opereren. Bron: persbericht MKB Nederland, VNO NCW en LTO Nederland Voor meer reacties: #Troonrede2015