Musea zien het komende halfjaar met optimisme tegemoet. Zo zijn zij vooral positief over het publieksbereik en het aantal tentoonstellingen. Van alle instellingen zijn kunstmusea het meest positief. Wel zijn er zorgen over subsidies, sponsorgelden en schenkingen. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Conjunctuurenquête Kunsten, die in het teken staat van de museumsector. Deze nieuwe halfjaarlijkse enquête speelt in op stijgende vraag naar actuele en branchespecifieke marktinformatie in de kunstwereld. Musea zien het komende halfjaar met optimisme tegemoet. Zo zijn zij vooral positief over het publieksbereik en het aantal tentoonstellingen. Van alle instellingen zijn kunstmusea het meest positief. Wel zijn er zorgen over subsidies, sponsorgelden en schenkingen. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Conjunctuurenquête Kunsten, die in het teken staat van de museumsector. Deze nieuwe halfjaarlijkse enquête speelt in op stijgende vraag naar actuele en branchespecifieke marktinformatie in de kunstwereld.

[caption id="attachment_38410" align="alignright" width="300"]Verwachtingen musea tweede helft 2015. Toelichting: 38 procent van de musea verwacht het komend halfjaar groei van het aantal bezoekers, 17 procent verwacht krimp. Per saldo is 21 procent optimistisch. De rest (45 procent) voorziet geen verandering. Verwachtingen musea tweede helft 2015. [/caption] Het aantal musea dat het groei of verbetering verwacht, overtreft het aantal dat krimp of verslechtering voorziet. Voor indicatoren als publieksbereik, omvang van de collectie en het bereik van jongeren zijn de verwachtingen het meest positief. Over andere kenmerken, zoals overheidsbijdragen, en inkomsten uit sponsoring en schenkingen, is de stemming daarentegen negatief. De meeste musea voorzien daar een verslechtering. De initiatiefnemers van de enquête – Hans Onno van den Berg en Bert Koopman – ontwikkelden een online peiling. Hierbij zijn zij ondersteund door De Museumvereniging en ABN AMRO. Nederlandse musea gingen in op de vraag of zij op vijftien kenmerken in de eerste jaarhelft groei of krimp hebben ervaren of krimp verwachten in de komende zes maanden. Meer dan 200 musea (respons: 38 procent) vulden de vragenlijst in, waarmee de uitkomsten representatief zijn voor de Nederlandse museumsector. In de enquête kwamen onder meer thema’s aan bod, zoals de concurrentiepositie, het museumklimaat en aantallen bruiklenen. [caption id="attachment_38411" align="alignright" width="300"]Muzeeum Vlissingen Muzeeum Vlissingen[/caption] Inzicht in nieuwe ontwikkelingen De Conjunctuurenquête Kunsten – geïnspireerd op de Conjunctuurenquête Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel – biedt directeuren van kunstinstellingen scherper inzicht in nieuwe brancheontwikkelingen. Hoe doen anderen het? Wat zijn belangrijke trends? Wat verwachten onze gasten van de museumhoreca en welke kansen biedt dit ons? Met een solide prognose op zak kunnen directies inspelen op actuele ontwikkelingen, valkuilen vermijden en de lobbyagenda aanscherpen. De enquête wil een actuele aanvulling zijn op jaaroverzichten van de eigen brancheorganisaties en de Cultuurindex Nederland. Het volledige rapport treft u aan op deze website. Meer informatie: Een korte animatiefilm over de Conjunctuurenquête Kunsten www.museumvereniging.nl Met dank aan: Stef Driessen, sector banker leisure bij ABN AMRO