Volgens de meest recente berichten zijn er per direct 5000 woningen nodig om de eerste woningnood van vluchtelingen in Nederland te ledigen en de doorstroming op gang te brengen. En daar blijft het niet bij gezien de opstelling van de tweede kamer om solidair te zijn en 7000 extra vluchtelingen op te nemen (Als de andere EU landen ook hun verantwoordelijkheid nemen.) Volgens de meest recente berichten zijn er per direct 5000 woningen nodig om de eerste woningnood van vluchtelingen in Nederland te ledigen en de doorstroming op gang te brengen. En daar blijft het niet bij gezien de opstelling van de tweede kamer om solidair te zijn en 7000 extra vluchtelingen op te nemen (Als de andere EU landen ook hun verantwoordelijkheid nemen.) vakantiehuisjes

Het probleem wordt alleen nog maar groter. Uiteraard volg ik het nieuws zoals iedereen en vanuit mijn recreatieve achtergrond zie ik een aantal mogelijkheden die kunnen bijdragen in het oplossen van dit nijpende probleem. Koude sanering kansloze camping biedt oplossing! Er zijn voldoende campings in ons land die een troosteloos bestaan leiden en inmiddels verworden zijn tot een pappa en mamma bedrijfje die er beide ook nog een baan op na houden. De verpaupering slaat toe en bedrijfsopvolging is een probleem omdat banken de overdracht naar een volgende generatie niet financieren omdat het niet rendabel geëxploiteerd kan worden. De meeste campings hebben in de afgelopen jaren allemaal wel een paar chalets geplaatst maar de vermarkting blijkt lastig, met veel leegstand tot gevolg. Ik weet er zo al een paar aan te wijzen! En de RECRON-adviseurs kunnen hier zo een lijstje maken. Want wie eerlijk moet toegeven dat deze groep campings toch niet meer rendabel zullen worden. Ik verwacht dat er wel een paar honderd van dit soort chalets op de markt zijn. Het is zelfs mogelijk op zeer korte termijn deze campings te voorzien van kwalitatief winterharde voorzieningen met gebruik van de recreatie ruimte en andere voorzieningen. Als we er een paar van dit soort bedrijven voor dit doel herbestemmen, dan biedt dit een betere oplossing dan in de Zeelandhallen of Americahal in Apeldoorn. En we doen iets aan het overaanbod in de recreatiesector waardoor hier de prijsdumping wordt voorkomen. Vitaliteit- & Re-integratie bungalowpark Al jaren praten we binnen de bungalowsector over allerlei vernieuwende concepten om vooral een impuls te geven aan de vaak verouderde parken die over ons land verspreid liggen. Ooit zijn de pensioenfondsen op de Veluwe en Drente begonnen met beleggen in stenen. Dat waren toen de eerste bungalowparken. Zij zijn er nog steeds; maar wel gedateerd. Dat geldt ook voor enkele ketens en zelfstandige bungalowparken die een moeizaam bestaan lijden. Het gevolg is prijsdumping, leegstand en permanente bewoning, wat weer ten koste gaat van de toeristische beleving op een dergelijk park. Tijdens ons jaarlijkse congres ‘Second Life van de Bungalowmarkt’ waren vele belanghebbende partijen present en discussieerden over nieuwe trends en ontwikkelingen. Zo is er de afgelopen jaren o.a. gedacht aan de ontwikkeling van bungalowparken voor ‘zorg’ of ‘senioren’ die minder eisend zijn. De opbrengst per maand ligt bij deze groepen hoger dan die midweek-aanbieding op bijv. Bungalowspecials voor € 59.- Vanwege het overaanbod maar ook omdat het product verouderd is, en als een soort bejaardenhuis meer te bieden heeft en veel goedkoper is. Doordat de landelijke overheid bejaardenhuizen sluit ontstaat er ook een druk op de huizenmarkt, met als gevolg: beperkte doorstroming. Hoe mooi zou het zijn als we voor deze doelgroep de verouderde bungalowparken ‘opkuisen’ (zoals de Belgen zeggen) en voor de ouderen een perfecte veilige woonomgeving creëren voor het aangenaam slijten van de laatste jaren. Zij hebben dan een plek in de natuur waar de kleinkinderen graag bij opa en oma op bezoek komen want je kunt er zwemmen en spelen. Het centrumgebouw voldoet dan als gezamenlijke woonkamer en in het dienstengebouw krijgt de huisarts en de zorg een plek. De horeca kan de rol van tafeltje dekje overnemen. In de exploitatie kunnen vitale ouderen het senioren bungalowpark mede draaiend houden. Zo heeft Jubilerende Vakantiepark De Schatberg in Sevenum al jaren een kant en klaar plan voor een compleet Bungalowpark gericht op senioren klaarliggen, maar wordt deze door bureaucratische handelswijze, maar ten dele ook door willekeur van enkele ambtenaren, tegengehouden. Welke argumentatie zit hier achter? Eigen belangen van de gemeente gaan voor? Wie zal het zeggen maar als je het de ondernemer vraagt wilt hij liever vandaag dan morgen starten met de bouw. Overheid zelf de grootste klungel Zelfs de kinder-ombudsman moest er onlangs aan te pas komen om die ‘blinde’ beleidsmakers van de tweede kamer te vertellen dat als je het presteert om 15 jaar lang asielzoekers door allerlei procedures aan het lijntje te houden, je ze nooit meer, om welke redenen dan ook, het land uit mag zetten. Jongens wat wordt hier toch het onvermogen en de bureaucratie van dit land pijnlijk zichtbaar. Waarbij aangetekend dat dit ook heel recreatie-ondernemend Nederland in de weg zit. Hoe kan het dat een grote investering in Nederland gemiddeld zeven tot tien jaar in beslag neemt. Nou dan ziet de wereld er al heel anders uit en zijn vaak de innovatieve plannen achterhaald. Zo ben ik binnenkort uitgenodigd bij de gemeente Ede voor een inspiratie-sessie t.b.v. het project Vitale Vakantieparken. In navolging van de Noord-Veluwe is Ede bezig met onderzoeken hoe het toekomstperspectief voor de parken in de gemeente er uit ziet en hoe we als gemeente een rol kunnen spelen bij het versterken van de sector. Daar zit uiteraard niet alleen de gemeente Ede aan tafel. Juist op de Veluwe is er een groot overschot van verouderde parken. Wanneer we landelijk kijken dan speelt het probleem in vrijwel alle provincies. De lokale overheid kent een willekeur aan beleid voor wel of niet permanent wonen in recreatiegebieden. Er zijn 403 gemeenten in Nederland. Als die nu eens met een gezamenlijk agenda het (te) grote aanbod van bungalow- chaletparken en camping en groepsaccommodaties onder ogen willen zien. Breng dat in relatie met het nijpende probleem van de huisvesting van zowel de senioren als de vluchtelingen. Dan ga je echt problemen oplossen. Dat is mogelijk als de politieke wil er maar is. Gewoon een weekendje op de hei en werken aan een oplossing. Maak er geen Griekse soap van! Denken in oplossingen Het grootste probleem in ons land is de stroperigheid van het systeem dat vaak geleid wordt door ambtenaren met passie voor hun vak, en daar is niets mis mee, maar vaak zijn zij ook een sta in de weg en niet meegegroeid met de ontwikkelingen in de markt die nu eenmaal zich blijft ontwikkelen en veranderen. Het ontbreekt ze ook vaak aan de visie en kennis. Dat geldt overigens ook voor heel veel ondernemers in de recreatiebranche, want zij zijn ‘vergeten’ te investeren, hebben geen eigen visie of missie gecreëerd en hebben te weinig op inspirerende reizen ondernomen om de veranderende wereld te kunnen begrijpen. De oude bungalowparken zijn de perfecte locaties om het probleem voor de vluchtelingenhuisvesting te lossen. Wie wel een helpende hand heeft geboden is de welbespraakte meest bekende recreatie ondernemer in ons land; Hennie van der Most. Dit is nou zo'n sprekend voorbeeld! Zijn Speelstad Oranje leidde een kwijnend bestaan en de bezoekersaantallen holde jaarlijks achteruit. Dus hij moest noodgedwongen het personeel op straat zetten maar uit de hoge hoed toverde hij zo'n vijfhonderd vakantie huisjes; omgebouwde treinwagons, die toch al bijna niet verhuurd werden. Op de TV vertelde Hennie met droge ogen dat het geen vooropgezet plan was om de komst van vijfhonderd vluchtelingen en de sluiting van Speelstad Oranje aan elkaar te verbinden. Maar wie een beetje kan rekenen en de situatie ter plaatse weet te beoordelen, ziet dat dit een sterk staaltje slim ondernemerschap is geweest. Geen prijsdumping meer voor vakantie in een verlopen pretpark en een oplossing voor huisvesting. Wie volgt? Hans van Leeuwen PS: Waarom ook niet de exploitatie, beheer, schoonmaak en onderhoud op zo'n Vitaliteit- & Re-integratie bungalowpark laten uitvoeren door deze doelgroep zelf en ze zo voorbereiden op het leven in onze maatschappij. Wie de demografische gegevens erbij haalt zal zien dat wij in de toekomst deze jongeren allemaal hard nodig hebben om voldoende werkende mensen te hebben in onze snel vergrijzende maatschappij.