Limburg is nog altijd een geliefde vakantie-provincie, maar ook hier staat de bedrijfsvoering onder druk door de toegenomen concurrentie. Om de situatie in kaart te brengen liet de provincie Limburg een vitaliteitsscan uitvoeren door ZKA. Hierbij is gekeken naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. Limburg is nog altijd een geliefde vakantie-provincie, maar ook hier staat de bedrijfsvoering onder druk door de toegenomen concurrentie. Om de situatie in kaart te brengen liet de provincie Limburg een vitaliteitsscan uitvoeren door ZKA. Hierbij is gekeken naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie.

[caption id="attachment_38163" align="alignright" width="300"]Drijvend recreatieverblijf Comfortparc Wessem (Maasplassen) Drijvend recreatieverblijf Comfortparc Wessem (Maasplassen)[/caption] Als de huidige situatie in stand blijft dan blijkt dat er voor 1700 bungalows en 2000 kampeerplaatsen in 2020 geen toeristische markt meer is. Daar zal de provincie en de sector nu al op moet voorsorteren. Voorkomen is beter dan genezen Het is geen automatisme dat de hele toeristische sector jaar op jaar groeit. Uit het vitaliteitsonderzoek van ZKA blijkt namelijk dat de sector in een nieuw tijdperk van stabilisatie en zelfs krimp is aanbeland; productiviteitsnormen worden door veel bedrijven nauwelijks gehaald. Doordat de provincie nu dit initiatief neemt kan het tij gekeerd worden zodat weer meer bedrijven een goed toekomstperspectief krijgen. Uit de vitaliteitsscan blijkt dat een groot gedeelte (tenminste 28%) van de verblijfsrecreatieve bedrijven nu al in de problemen zit en een uitweg zoekt in ongewenste nieuwe activiteiten zoals permanente bewoning of huisvesting van arbeidsmigranten. De huidige situatie voor Campings in Limburg:

  • •De bezetting van Limburgse campings kruipt langzaam naar het Nederlands gemiddelde;
  • •Limburgse campings presteerden jarenlang onder Nederlands niveau;
  • •De laatste jaren neemt de bezetting in Limburg toe; de trend is echter dalend.
De huidige situatie voor Bungalowparken in Limburg:
  • •De bedbezetting in de provincie Limburg kwam in 2012 uit op circa 40%. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 33%;
  • •Limburg heeft een krachtige bungalowsector; grote ketens zijn ruim vertegenwoordigd;
  • •Toch is er een structurele bezettingsdaling.
Doelgroepen

In de vitaliteitsscan heeft ZKA niet alleen gekeken naar het aantal bezoekers, maar ook naar de keuze voor doelgroepen op basis van het leisure leefstijlen model van de RECRON. Er is een fors kwalitatief overaanbod dat zich richt op de leisureleefstijlen: rustig groen, gezellig lime en ingetogen aqua. Dit duidt op een sector die in de ‘neergangsfase’ is wat betreft de productlevenscyclus. Er liggen product ontwikkelkansen in het ‘luxe en stijlvolle blauwe’ segment en ‘uitbundig geel’. De vervolgstappen De provincie heeft het rapport nog niet op de website gezet, zij wil eerst de conclusies en aanbevelingen bespreken met de direct betrokkenen. Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is het begeleiden van bedrijven die weinig toekomstperspectief hebben. Maar daarvoor is natuurlijk ook de medewerking van ondernemers en een budget nodig. We vroegen enkele direct betrokkenen om hun eerste reactie op het rapport: Frank Verkoijen, regiovertegenwoordiger van de RECRON in Limburg wil al wel reageren op het rapport: “De resultaten van het onderzoek van ZKA zorgwekkend, maar voor ons als branche geen echte verrassing. RECRON wil samen met de provincie Limburg met een plan van aanpak komen om het tij te keren, dat proces loopt nu maar de regie ligt bij de provincie. RECRON zal echter zeker meewerken.” Ook gedeputeerde Eric Geurts wil wel een eerste reactie geven op het onderzoek: "Toerisme levert een belangrijke bijdrage aan de Limburgse economie en werkgelegenheid. Limburg realiseert ruim 10 miljoen overnachtingen per jaar en is nummer 1 op de bungalowmarkt. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de verblijfsrecreatieve bedrijven voldoende vitaal en toekomstbestendig zijn en de werkgelegenheid behouden blijft. Limburg kent gelukkig ook veel goede bedrijven maar wij gaan zeker aan de slag met de resultaten en de aanbevelingen van het onderzoek. Dit is een opgave die alleen succesvol aangepakt kan worden als alle partijen, bedrijfsleven en overheden de krachten bundelen. Samen gaan we de komende periode werken aan een concreet plan van aanpak om de vitaliteit van de verblijfsrecreatie te verbeteren en te zorgen dat de toerist die naar Limburg komt kan verblijven in een goede accommodatie." Meer informatie: www.limburg.nl www.zka.nl