Komend weekend gaat Castellum Hoge Woerd in Leidse Rijn (Utrecht) open voor publiek. Althans, het grootste gedeelte. Het museum, de kinderboerderij, de horeca en de binnenplaats zijn gratis toegankelijk voor het publiek. Voor het theater en de zaalverhuur is een betaling noodzakelijk. Het was een hele puzzel om dit complexe activiteitencentrum tot een eenheid te smeden. Toch is dat uitstekend gelukt. Komend weekend gaat Castellum Hoge Woerd in Leidse Rijn (Utrecht) open voor publiek. Althans, het grootste gedeelte. Het museum, de kinderboerderij, de horeca en de binnenplaats zijn gratis toegankelijk voor het publiek. Voor het theater en de zaalverhuur is een betaling noodzakelijk. Het was een hele puzzel om dit complexe activiteitencentrum tot een eenheid te smeden. Toch is dat uitstekend gelukt. [caption id="attachment_38101" align="alignright" width="300"]luchtfoto van het Castellum Hoge Woerd luchtfoto van het Castellum Hoge Woerd[/caption] Complexe opgave De opgave voor de architect werd nog wat complexer doordat het oorspronkelijke Castellum, dat hier diep onder de grond ligt, als uitgangspunt voor het ontwerp moest dienen. Het is geen exacte replica van het oude kasteel, maar de contouren en het aanzicht aan de buitenzijde volgen de historische lijn. De rest van het ontwerp houd rekening met het gebruik van het gebouw en de inzet van duurzame bouwmaterialen. Ook heipalen zijn zoveel mogelijk vermeden om de ondergrondse archeologie niet te verstoren. Verhaal van 'de Romeinen' De grootse trekpleister is waarschijnlijk het museum dat is ingericht rondom een bijzonder oud Romeins vrachtschip. Dit schip ligt centraal in de ruimte die zowel als museum dient, maar ook als lobby voor het theater. In de ruimte om het schip wordt in vitrines nog meer over het Romeinse verleden van Leidse Rijn getoond. Tijdens de bouw van deze nieuwe woonwijk zijn er vele bijzondere vondsten gedaan. Ook nieuwe technieken dragen bij aan het vertellen van het historische verhaal. Het Castellum staat op een kruispunt van twee oude Romeinse wegen en vanuit de vier torens wordt m.b.v augmented reality een historisch beeld toegevoegd aan elke van de wegen. Het kapiteinshuisje van het vrachtschip is nagebouwd en ingericht als ontdekcentrum voor kinderen. Ook staan er kinect schermen (door IJsfontein) opgesteld waarop het verhaal van andere Romeinse trekpleisters in de omgeving worden weergegeven (Dom Under en Fort bij Vechten). Bedrijvigheid De Horeca in het gebouw is verpacht aan en ervaren horeca-uitbater uit Utrecht. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het verhuur van de zalen in de wachttorens. Ook bij de inrichting van de horeca zien we slimme oplossingen van de complexe puzzel weer terug. Zo is de bar geplaatst tussen de lobby/museum en het officiële restaurantgedeelte. Zo kan deze bar zowel het theaterpubliek als het restaurant bedienen. Het Castellum kent ook een vrij groot binnenterrein. Ervis bewust voor gekozen om hier geen vaste objecten (zoals speeltoestellen) te plaatsen zodat dit terrein zo flexibel mogelijk kan worden benut voor b.v. een festival, een optreden, een markt, dieren (uit de kinderboerderij), en wellicht een ijsbaan in de winter. Losse speelobjecten worden op het middenterrein wel toegelaten. Ook een terras (naast het restaurant) en een buitenpodium zijn in deze ruimte te vinden. Diverse functies De keuze voor de verschillende functies lijkt in eerste instantie niet voor de hand liggen, maar als je kijkt naar de bezetting en drukte rondom de diverse functies dan zie je dat deze mooi op elkaar aansluiten. Het museum is vooral een activiteit voor de vrije tijd (weekenden overdag), het theater is vaak 's avonds actief terwijl de kinderboerderij (schooltuin) zorgt voor drukte overdag. Alhoewel het museum en het gebouw overduidelijk een link hebben met 'de Romeinen', is het profiel voor het theater, de horeca en de kinderboerderij niet Romeins gethematiseerd. Zij behouden een eigen profiel en zullen met enige regelmaat inspelen op de Romeinse roots. Het is nog even afwachten in hoeverre de verschillende functies elkaar ook daadwerkelijk gaan versterken. Gratis attractie De keuze om het gebouw en het museum gratis toegankelijk te maken is ingegeven door de wens van de gemeente om hier een ontmoetingsplek voor de nieuwe woonwijk te creëren. Zij vormen dan ook de belangrijkste doelgroep voor het nieuwe complex. Voor het museum en het theater verwacht men ook publiek met een langere reistijd. Projectleider bij de gemeente Utrecht, Jurjen van Keulen, vind het lastig om een schatting te maken van het aantal bezoekers; zeker gezien de veelzijdige opzet. Een omvang van 80.000 per jaar zou in de buurt kunnen komen. Een beeldimpressie: [gallery link='file' ids="38102,38103,38104,38105,38106,38107,38109,38110,38111,38112,38113,38114,38115,38116,38117"] Meer informatie: www.castellumhogewoerd.nl www.castellumcafe.nl (horeca en verhuur) www.podiumhogewoerd.nl (theater) www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/steede-hoge-woerd (kinderboerderij / milieu-educatie www.skets.nl (architect van het bezoekerscentrum) Landschapsarchitect Erik Overdiep www.podium.nl (concept museum)