In Vlaanderen wordt toegankelijk toerisme vooral gecoördineerd vanuit Toerisme Vlaanderen. En dat gaat best vrij ver. Naast de informatievoorziening voor mensen met een beperking, is er ook een uitgebreid programma om ondernemers te helpen (en subsidiëren) bij het toegankelijker maken van hun aanbod. In Vlaanderen wordt toegankelijk toerisme vooral gecoördineerd vanuit Toerisme Vlaanderen. En dat gaat best vrij ver. Naast de informatievoorziening voor mensen met een beperking, is er ook een uitgebreid programma om ondernemers te helpen (en subsidiëren) bij het toegankelijker maken van hun aanbod.

[caption id="attachment_38001" align="alignright" width="94"]A plus, = beste toegankelijkheid A plus, = beste toegankelijkheid[/caption] Eigen label Een opvallend initiatief is het ontwikkelen van een eigen label voor toegankelijkheid. Dat bestaat in Vlaanderen naast het Internationaal Toegankelijkheids Symbool. Er zijn twee categorieën die de mate van toegankelijkheid van een voorziening aangeven. Een speciaal hiervoor opgerichte labelcommissie, met vertegenwoordigers van de handicapbeweging en van de toeristische sector, beslist uiteindelijk welk label aan een gebouw wordt toegekend of welke voorwaarden eerst nog vervuld moeten worden. De resultaten verschijnen op de (consumenten)website www.toevla.be. Zie: www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel [caption id="attachment_38005" align="alignright" width="300"]toegankelijk kan tegenwoordig ook heel mooi zijn Toegankelijk kan tegenwoordig ook heel mooi zijn. (Villa Rozerood, De Panne, met een hoog-laagbad)[/caption] Ondersteuning voor ondernemers Toerisme Vlaanderen heeft een bredere opdracht dan bijvoorbeeld het NBTC in Nederland. Zo is Toerisme Vlaanderen naast de marketing van het gebied, ook actief betrokken bij productontwikkeling. Onder het kopje 'kwaliteitsverbetering' valt ook het verbeteren van de toegankelijkheid van de Vlaamse toeristische voorzieningen. Dat is vanuit de overheid ook een belangrijke taak die onderdeel uitmaakt van toerisme voor allen. Richting ondernemers is een uitgebreid programma opgezet dat ondersteuning bied. De peilers van die ondersteuning zijn:

  • Subsidies: Deze zijn verbonden aan criteria die enigszins verder gaan dan wat de wet voorschrijft. Het is de bedoeling dat investeringen in toegankelijkheid ook echt renderen.
  • Kennis en vorming; Dit valt weer uiteen in verschillende programma's. Onderzoek naar de behoeften en ontwikkelingen op deze markt zijn bijvoorbeeld vrij beschikbaar. Daarnaast worden opleidingen en cursussen verzorgd. En tot slot speelt men een rol als coördinator die partijen naar elkaar door verwijst.
  • Promotie: Als de toegankelijkheid eenmaal geregeld is, dan is het ook van belang om dat bij de juiste mensen bekend te maken. Daarin speelt o.a. het eigen label een rol, maar ook brochures, informatie op maat en de Toerisme Vlaanderen Awards die veel publiciteit opleveren.

Meer informatie: www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheid Zie ook: vakantieverblijven met zorgomkadering Infrastructuur Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, is er aandacht voor de toeristische infrastructuur. Je kunt als individueel bedrijf wel toegankelijk zijn, maar dat heeft weinig zin als de omgeving er niet op is aangepast. Dat vormt als het ware hete cement voor een goede toegankelijke toeristische regio. De inspanningen op dit gebied zijn o.a. goed weergegeven in de brochure: Toeristische infrastructuur; toegankelijk voor iedereen (pdf) Al met al een zeer gedegen aanpak. Met name het onderdeel kennis, is ook nuttig voor Nederlandse bedrijven die met toegankelijkheid aan de slag willen. Dit is een artikel in de serie #toegankelijkheidperland