De toerismesector in Nederland heeft, gemeten in toegevoegde waarde, in de periode 2010-2014 een sterke groei van 9,1 procent doorgemaakt, terwijl de Nederlandse economie in dezelfde periode met slechts 1,1 procent groeide. De bijdrage van de toerismesector aan het bbp is mede hierdoor gegroeid naar een totaal van 3,7 procent (24,4 miljard euro). De toerismesector in Nederland heeft, gemeten in toegevoegde waarde, in de periode 2010-2014 een sterke groei van 9,1 procent doorgemaakt, terwijl de Nederlandse economie in dezelfde periode met slechts 1,1 procent groeide. De bijdrage van de toerismesector aan het bbp is mede hierdoor gegroeid naar een totaal van 3,7 procent (24,4 miljard euro).

[caption id="attachment_37928" align="alignright" width="293"]Toeristenmagneet Keukenhof Toeristenmagneet Keukenhof[/caption] Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. De toerismesector speelt een steeds grotere rol in Nederlandse economie. De totale toeristische bestedingen in Nederland zijn vorig jaar gestegen naar 68,3 miljard euro, een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van 2013. Meer buitenlandse toeristen Een grote bijdrage aan de groei van de totale toeristische bestedingen komt net als in 2013 op het conto van buitenlandse toeristen. Er kwamen 9 procent meer buitenlandse toeristen naar Nederland dan een jaar eerder. Het geld dat deze toeristen uitgeven in Nederland (o.a. aan hotels, restaurants en winkels) draagt bij aan de groei van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid. Profijt van ‘internationaal toerisme’ Daarnaast is er sprake van een toenemend aantal boekingen van buitenlandse toeristen die een accommodatie of ticket boeken bij of via een Nederlands bedrijf. Economisch gezien verdient Nederland wel aan deze boekingen, hoewel deze transacties vaak geen betrekking hebben op een buitenlandse toerist die ook daadwerkelijk afreist naar Nederland. Nederlandse toerist geeft weer meer geld uit Ook de Nederlandse toerist geeft weer meer uit. Deze binnenlandse toeristische bestedingen, die zowel op een binnenlandse als een buitenlandse bestemming betrekking kunnen hebben, groeiden ruim 2 procent. Toerisme als banenmotor Het aantal banen binnen de toerismesector is in 2014 gestegen met 15 duizend naar een totaal van 606 duizend. Het aantal fte’s (voltijdbanen) steeg ongeveer 8 duizend waarmee de groei van het arbeidsvolume op ruim 2 procent uitkwam. Het arbeidsvolume van de totale Nederlandse economie daalde licht, waardoor het aandeel van de toerismesector dus groter werd. Vorig jaar was de werkgelegenheid in de toerismesector gelijk aan 366 duizend fte’s, waarvan 46 procent in de horeca (o.a. hotels, restaurants, campings, vakantieparken). Het aantal toeristische horecabanen is met 3 procent gestegen ten opzichte van 2013. Bron en meer informatie: www.cbs.nl