In het tweede kwartaal van 2015 waren er 50 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2014. Dit komt neer op een stijging van 0,6 procent. Eind juni  stonden er 136 duizend vacatures open. Dat zijn er 23 duizend meer dan een jaar eerder. In alle sectoren waren er aan het einde van het tweede kwartaal meer vacatures dan een jaar eerder. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2015 waren er 50 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2014. Dit komt neer op een stijging van 0,6 procent. Eind juni  stonden er 136 duizend vacatures open. Dat zijn er 23 duizend meer dan een jaar eerder. In alle sectoren waren er aan het einde van het tweede kwartaal meer vacatures dan een jaar eerder. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS.tuinmanLichte stijging aantal banen

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen (voltijd en deeltijd) nam in het tweede kwartaal 0,2 procent toe. Er is nu vijf kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met bijna 100 duizend toenam. In de twee jaren daarvoor gingen er echter ruim 150 duizend banen verloren, zodat het totale aantal banen nog altijd lager ligt dan in 2011. Het UWV weet te vermelden dat er vooral meer vrouwen aan het werk zijn gegaan in de afgelopen periode. Banengroei leunt vooral op uitzendkrachten Net zoals in de afgelopen kwartalen dragen vooral de uitzendkrachten bij aan de banengroei. Het aantal banen van werknemers bij uitzendbureaus nam het laatste kwartaal toe met 18 duizend. In één jaar tijd groeide het aantal banen in de uitzendbranche met 63 duizend, oftewel ruim 10 procent. Ook in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca groeit de werkgelegenheid de laatste tijd gestaag. Het afgelopen kwartaal kwamen hier 10 duizend banen en bijna 3 duizend vacatures bij. Verdere groei werkgelegenheid Ondernemers zijn betrekkelijk positief over de werkgelegenheid in hun bedrijf. De vacature-indicator van het CBS is aan het begin van het derde kwartaal verder gestegen, tot de hoogste stand in ruim vier jaar. Dit duidt op een mogelijke toename van het aantal vacatures in het bedrijfsleven in het derde kwartaal. Uit de CBS barometer naar ondernemersvertrouwen scoort de sector 'horeca', waaronder ook veel recreatiebedrijven vallen, vrij hoog (derde sector, na groothandel en bouwnijverheid). Vooral krapte aan specialisten Rob Witjes van het UWV ziet dat er op dit moment vooral veel krapte is aan 'specialisten'. "Die tendens zien we in diverse sectoren terugkomen. Vooral op gebieden waar veel specialisten nodig zijn, zoals de ICT en de complexere financiële dienstverlening is die krapte nu al vrij groot. De wat algemenere beroepen zoals 'administratieve ondersteuning' zijn nog altijd goed vertegenwoordigd in de kaartenbakken van het UWV. Vaak zijn dat banen die deels worden vervangen door automatisering." Of we ook op de langere termijn een 'probleem' mogen verwachten met het vinden van nieuw personeel kan Witjes niet zeggen: "Als de economie blijft groeien dan gaan er in de arbeidsmarkt wel steeds meer schuurplekken ontstaan. De werknemer kan dan meer eisen stellen en het is goed om daar als ondernemer nu al rekening mee te houden. Zo zien wij o.a. wensen op het gebied van de indeling tusse werk en privé en ontwikkelperspectief als belangrijke troeven voor een aantrekkelijke werkgever. Toch zijn we nog lang niet aanbeland op de situatie van topjaar 2007, toen de krapte op de arbeidsmarkt veel groter was." Meer informatie: www.cbs.nl