Hoe welkom en toegankelijk is Nederland voor toeristen met een beperking? Dat kun je beoordelen door 'onze' inspanningen af te zetten tegen de activiteiten in de buurlanden. Het is opvallend dat de aanpak, doelstellingen en samenwerking zeer divers is georganiseerd. Vandaag zoomen we in op Groot Brittannië. De opgedane kennis in de buurlanden kan overigens prima worden toegepast door Nederlandse bedrijven. Hoe welkom en toegankelijk is Nederland voor toeristen met een beperking? Dat kun je beoordelen door 'onze' inspanningen af te zetten tegen de activiteiten in de buurlanden. Het is opvallend dat de aanpak, doelstellingen en samenwerking zeer divers is georganiseerd. Vandaag zoomen we in op Groot Brittannië. De opgedane kennis in de buurlanden kan overigens prima worden toegepast door Nederlandse bedrijven.

We focussen in dit artikel op de organisatie Visit England, die op toegankelijkheidsgebied haar zaken aardig voor elkaar heeft. Voor de inkomende toeristen is het van belang dat informatie over toegankelijkheid handig is gebundeld op één website. Richting de ondernemers biedt Visit England ondersteuning op het gebied van kennis, ontwikkeling en marketing. visit england accesibleConsumentenwebsite Accessible England Op de website Accesible England, onderdeel van toeristische promotie-organisatie Visit England wordt in eerste instantie veel inspiratie geboden. Doordat er jaarlijks prijzen worden vergeven voor toegankelijke attracties en accommodaties is er inmiddels een database met goede praktijkcases ontstaan. Die toegankelijke topbedrijven zijn gebundeld in een praktisch gidsje: 'Access for All Award Winners'. Ook zijn er voor diverse stedengidsjes beschikbaar waar informatie over toegankelijkheid in te vinden is. Er is aandacht voor zowel het reizen, de accommodaties en de attracties. Er zijn zeer veel verschillende soorten beperkingen. VisitEngland richt zich met haar classificatie vooral op 'verschillende mate van rolstoelgebonden', visuele beperking en doofheid. Toch is de informatie op de website niet uitputtend. Daarvoor wordt een beroep gedaan op samenwerkingspartners die meer achtergrondkennis in huis hebben op het gebied van toegankelijkheid, zoals de non-profit organisatie Tourism for All,, Changing Places (toiletten met extra voorzieningen) en Open Britain (vergelijkbaar met 'onze' Blauwe Gids) We hebben ook het NBTC gevraagd naar de wijze waarop buitenlandse bezoekers worden geïnformeerd over toegankelijkheid in Nederland. Zij komen er op de website holland.com bekaaid af met slechts een vermelding in de FAQ sectie (onder 'accommmodaties'), waar wordt gewezen op het gebruik van het International Accessibility Symbol en nadere informatie bij locale VVV's. Ondersteuning voor ondernemers Waar het NBTC in Nederland zich richt op promotie, heeft Visit Britain ook een belangrijke (overheids)taak in het ontwikkelen van het toeristisch product. Één van die taken is het ondersteunen van bedrijven en regio's in hun streven naar een betere toegankelijkheid. Onderstaande inhoudsopgave maakt duidelijke welke ondersteuning er wordt geboden. ...en die is zeker ook nuttig voor Nederlandse partijen die met toegankelijkheid aan de slag willen.

Meer informatie: www.visitengland.com/biz/advice-and-support/businesses/providing-access-all Dit is een artikel in de serie #toegankelijkheidperland