Waar tot nu toe vooral het geluid doorklonk over schade aan de toeristische sector als gevolg van windmolen voor de kust, blijkt uit onderzoek van GfK dat 1 op de 5 Duitse toeristen juist vaker naar de Nederlandse kust komt als er windmolens zichtbaar in zee staan. 64% maakt het niet uit of er wel of geen windmolens in zee staan. Waar tot nu toe vooral het geluid doorklonk over schade aan de toeristische sector als gevolg van windmolen voor de kust, blijkt uit onderzoek van GfK dat 1 op de 5 Duitse toeristen juist vaker naar de Nederlandse kust komt als er windmolens zichtbaar in zee staan. 64% maakt het niet uit of er wel of geen windmolens in zee staan.

[caption id="attachment_37846" align="alignright" width="300"]De-windmolens windmolens voor de kust[/caption] Het GfK onderzoek onder Duitse toeristen is uitgevoerd in opdracht van belangenvereniging Natuur & Milieu. Olaf van der Gaag, directeur campagnes bij Natuur en Milieu concludeert: ‘De angst dat het toerisme afneemt door windmolens aan de kust, is dus ongegrond’. Windmolens gunstig voor toerisme De toerismesector kan flink profiteren van windmolens, blijkt ook uit het onderzoek. 56% van de Duitse toeristen is geïnteresseerd in toeristische activiteiten rondom windmolens. ‘Denk bijvoorbeeld aan een boottocht naar een windmolen. Of duiken. Windmolens zijn een duikwalhalla doordat er veel nieuw zeeleven op afkomt. Slimme ondernemers kunnen goed verdienen aan windmolens. Aan de toeristen ligt het niet, zij zijn enthousiast,’ zegt Olof van der Gaag. Duitsers voor windenergie 64% van de Duitse toeristen is voorstander van windenergie, toont het onderzoek aan. Met name jongeren zijn enthousiast over deze vorm van duurzame energie. 73% van de 18-24 jarigen is voorstander van windenergie, tegenover 57% van de 25-34 jarigen. Een meerderheid van de badgasten (54%) vindt het een goed idee dat er windmolens aan de Nederlandse kust komen. Bij 86% van de Duitse toeristen die daadwerkelijk Nederlandse kustplaatsen met windmolens bezoeken, hebben de windmolens geen invloed op het strandbezoek. 20% van de Duitse badgasten komt vaker naar zee als er windmolens staan, 16% zegt minder vaak te komen. Klik hier voor het volledige onderzoek. Eerder onderzoek Natuur & Milieu De uitkomst van dit onderzoek komt overeen met eerder onderzoek van Natuur & Milieu uit 2014. Hieruit bleek dat 89% net zo vaak naar het strand komt als windmolens vanaf het strand zichtbaar zijn. Slechts 7% zei minder vaak naar het strand te gaan. Nieuwe windparken op zee Nederland wekt nu maar 4,5% schone energie op, dat moet minstens 16% zijn in 2023, zo is afgesproken in het SER Energieakkoord. Tussen nu en 2023 komen er nieuwe windparken op zee bij die straks 5 miljoen Nederlandse huishoudens van schone stroom gaan voorzien. Windenergie, op land en zee, is de schoonste en best toepasbare optie voor het verminderen van CO2-uitstoot en maakt ons minder afhankelijk van fossiele energie. Over het onderzoek Het onderzoek is gedaan onder een representatieve groep van 500 Duitse consumenten die de afgelopen 2 jaar een of meerdere keren de Nederlandse kust hebben bezocht. De netto steekproef is door middel van weging representatief gemaakt op geslacht, leeftijd en opleiding. Van al het buitenlandse toerisme in Nederland komen de meeste toeristen uit Duitsland; in 2014 bezochten ruim 3.9 miljoen Duitsers ons land, zo’n 30% van al het toerisme. Meer informatie: www.gfk.nl www.natuurenmilieu.nl De conclusie van GfK en Natuur & Milieu staat haaks op eerdere waarschuwingen/onderzoek vanuit de toeristische sector, die vooral een negatieve impact verwachten. Zie: Windmolens voor de kust hebben een negatief effect op toerisme (deel 1) - onderzoek door ZKA Windmolens voor de kust hebben een negatief effect op toerisme (deel 2) - onderzoek door ZKA