Recreatie in en om het water is geen typische troef voor De Veluwe. Toch heeft het gebied Noord-Veluwe meer waterrijke kansen in huis dan veel mensen verwachten. Een haalbaarheidsonderzoek brengt deze kansen in kaart en geeft en biedt inspiratie voor de ontwikkeling van Waterbelevingsplekken. Recreatie in en om het water is geen typische troef voor De Veluwe. Toch heeft het gebied Noord-Veluwe meer waterrijke kansen in huis dan veel mensen verwachten. Een haalbaarheidsonderzoek brengt deze kansen in kaart en geeft en biedt inspiratie voor de ontwikkeling van Waterbelevingsplekken.Waterrijk Veluwe

Naast bos, heide en zand maakt de aanwezigheid van water de Noord-Veluwe tot een uniek gebied. Water komt in verschillende vormen voor in de regio. Denk aan het Apeldoorns Kanaal, de IJssel, de Grift, Beken en Sprengen, het Heerderstrand, het Kievitsveld en de haven van Hattem. Water is een verbindend element op de Noord-Veluwe. Dit water vormt de basis van de activiteiten van de Stichting Waterrijke Veluwe, met als doel om de regio op de kaart te zetten, recreatie en toerisme te bevorderen en daarmee de werkgelegenheid te vergroten. Daarnaast heeft de Stichting ook een educatieve doelstelling: het delen van kennis over de functie en de oorsprong van water in relatie tot het cultuurlandschap. Gesprekken met gemeenten, oproepen in de media en de bestaande lijst met mogelijke locaties voor waterbelevingsplekken hebben een lijst met potentiële waterbelevingsplekken opgeleverd. De locaties zijn getoetst aan de randvoorwaarden waaraan een waterbelevingsplek moet voldoen. Waterbelevingsplekken Een waterbelevingsplek is een plek waar spelenderwijs kennis gemaakt kan worden met allerlei facetten van water in relatie tot het cultuurlandschap. Van jong tot oud moeten de plekken interessant zijn in de vorm van vermaak en educatie en waar mogelijk moeten ze aan elkaar worden gekoppeld door middel van een route. Een Waterbelevingsplek is geen vaste formule, maar wordt per locatie aan de situatie aangepast. Alleen de randvoorwaarden zijn daarbij vastgelegd. In het haalbaarheidsdocument is voor enkele plekken een schetsontwerp gemaakt, waaruit de diversiteit van de invulling blijkt. Speelwaarde en educatie zijn elementen die duidelijk terugkomen in de ontwerpen; maar wel in verschillende verhoudingen. Ter illustratie, drie locaties met verschillende (fase van) uitwerking: [gallery link='file' ids="37818,37819,37820"] In het haalbaarheidsonderzoek wordt per locatie aangegeven welke partijen mogelijk betrokken kunnen worden bij de realisatie. Daarbij is ook ruimte voor ondernemers. Meer informatie: www.cultuurland.com (inclusief link naar het complete rapport) www.waterrijkeveluwe.nl