De breedverbreide aanname dat 'mamma's bepalen' en 'pappa's betalen' voor een uitstapje is aan revisie toe. Dat blijkt althans uit het grootschalige onderzoek 'Who's your Daddy', naar shopgedrag in Noord Amerika door bureau YR. Pappa's bepalen steeds vaker de bestemming voor een uitje en blijken minder oog te hebben voor de kosten. De breedverbreide aanname dat 'mamma's bepalen' en 'pappa's betalen' voor een uitstapje is aan revisie toe. Dat blijkt althans uit het grootschalige onderzoek 'Who's your Daddy', naar shopgedrag in Noord Amerika door bureau YR. Pappa's bepalen steeds vaker de bestemming voor een uitje en blijken minder oog te hebben voor de kosten. Of de conclusies uit Noord-Amerika ook toepasbaar zijn op Europa heeft YR niet onderzocht. Het betreft wel een ontwikkeling in een Westerse economie; met herkenbare profielen. Ook in Nederland is de opvoeding al lang niet meer alleen en zorg van de moeders. Drie grote trends Uit het onderzoek komen drie opmerkelijke trends:
  1. playtimePappa's zijn 'big spenders': Zij letten aanzienlijk minder op het huishoudboekje dan de moeders. Waar pappa's zich in 33% van de gevallen laten verleiden door aanbiedingen, ligt dat aantal bij de mamma's op 52%. Van de pappa's is 59% het eens met de stelling dat het gebruik van kortingsbonnen je een gierig imago geeft. (moeders: 37%, kinderloze mannen: 49%.) Mannen zijn ook eerder geneigd om een product te kopen dat bekend staat als 'het beste', ongeacht de prijs. (28 vs 13%)
  2. Rise of Sexy Daddy: Het imago van pappa met een bierbuikje, chips etend voor de tv is ten einde. De hedendaagse vaders besteden veel aandacht aan fysieke gezondheid en uiterlijk.
  3. Millennial pappa's: zijn bijzonder geëmancipeerd en ook bereid om taken in het huishouden te delen. Dat heeft dus ook gevolgen voor de boodschappen, die voorheen vooral door de vrouw des huizes werd gedaan. Bijna de helft (49%) van de Millennial papa's zegt verantwoordelijk te zijn voor het plannen van de uitjes voor de familie. Dat is een sterke verschuiving t.o.v. de vorige generatie (nu 35 en ouder.) In die groep lag het percentage op 23%.
pappaEen van de onderzoekers, Kasi Bruno can YR Toronto, geeft een duiding aan het rapport: "Er is sprake van een dramatische verandering in prioriteiten als iemand vader wordt en actief op zoek gaat om zijn nieuwe taak naar beste vermogen te vervullen. De markt richt zich met haar 'hulpmiddelen' nu nog vooral op de moeders. Pappa's blijken voor de marketeers om een duidelijk andere benadering te vragen. Bovendien zijn ze veel meer merktrouw. Een investering in pappa's is daarmee een investering in vele jaren trouwe klanten." Een interessante ontwikkeling waar de afdeling marketing van een recreatiebedrijf de komende jaren rekening mee hoort te houden. Een uitgebreidere analyse is als whitepaper beschikbaar op: www.yr.com/dadstudy