De organisatie van toeristische promotie in Drenthe wordt geherstructureerd. Na het opheffen van Tourist Info Drenthe bleven enkele essentiële taken liggen. Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe gaan in 2015 en 2016 de toeristische informatievoorziening op provinciaal niveau organiseren en coördineren. De organisatie van toeristische promotie in Drenthe wordt geherstructureerd. Na het opheffen van Tourist Info Drenthe bleven enkele essentiële taken liggen. Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe gaan in 2015 en 2016 de toeristische informatievoorziening op provinciaal niveau organiseren en coördineren.drenthe

Tourist Info Drenthe kon in de huidige vorm niet verder, omdat er sprake is van een structurele daling van de inkomsten en het wegvallen van taken. Het wegvallen van deze organisatie betekent overigens niet automatisch dat ook de 30 Tourist Info Punten verdwijnen. Deze kantoren blijven gewoon bestaan en zijn zelfstandig. Het Recreatieschap Drenthe is vanaf 1 juli 2015 aan de slag gegaan met de ontwikkelagenda voor de toeristische informatievoorziening in Drenthe. Dit heeft het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap vandaag besloten. Om de toeristische informatievoorziening voor de toekomst goed te regelen, gaat het Recreatieschap onderzoeken welke taken op het gebied van toeristische informatievoorziening gezamenlijk (provinciaal) en/of lokaal opgepakt moeten worden. Dit moet in 2016 leiden tot concrete voorstellen over informatievoorziening, promotie en marketing van toerisme in Drenthe en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Meer informatie: www.recreatieschapdrenthe.nl Marketing Drenthe