Een groot deel van de belevingswereld van jongeren speelt zich tegenwoordig af op internet; en daarin speelt de Social Media een belangrijke rol. Uitgeverij DieKeure brengt een informatief en praktisch boek op de markt waarin de rol van social media in de leefwereld van jongeren wordt besproken; 'Alles met mate(n)' Een groot deel van de belevingswereld van jongeren speelt zich tegenwoordig af op internet; en daarin speelt de Social Media een belangrijke rol. Uitgeverij DieKeure brengt een informatief en praktisch boek op de markt waarin de rol van social media in de leefwereld van jongeren wordt besproken; 'Alles met mate(n)'alles met maten

Verwacht niet een boek dat tips geeft om 'de jongeren' via slimme marketingcampagnes méér te verkopen, maar wel een beter inzicht in de manier waarop zij het internet inzetten in hun dagelijks leven. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor betrokken opvoeders, die hun kinderen willen bijstaan in de nieuwe digitale wereld. Maar ook ondernemers kunnen er lessen uit trekken door jongeren actief te betrekken bij nieuwe producten; een aangepast aanbod en nieuwe kanalen om met jongeren in contact te komen. ...En vooruit; natuurlijk is het interessant om te bedenken hoe je daar als bedrijf op kunt inspelen. Hoofdstukken die zeer verhelderend zijn (vanuit ondernemersperspectief): Hoofdstuk 2: Een wereld in verandering, gaat in op de manier waarop het internet de dagelijkse wereld steeds meer versnelt en verandert. De nieuwe mogelijkheden zijn er volop; en de jongeren lopen daarin voorop. Hoofdstuk 3: Het Social Media Landschap, legt uit dat er verschillende vormen van social media zijn: blogs, microblogs, sociale netwerken, media sharing en location based applications. Zij hebben elk een eigen rol en die worden in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven. Hoofdstuk 4: De jeugd van tegenwoordig, gaat in op de karakteristieken van de hedendaagse jeugd, die al van jongs af aan met het internet is opgegroeid. Geen enkele generatie heeft tot nu toe zulke machtige mogelijkheden in handen gehad om de wereld te veranderen. Hoe gaan zij om met de verbeterde technologie, netwerken en gedeelde kennis? Hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn gericht op de rol van respectievelijk ouders, leraren en de school. Hoofdstuk 8: Onder vrienden. hierin komt de titel van het boek duidelijk terug 'Alles met Mate(n)'. Jongeren blijven vriendschappen en relaties belangrijk vinden. Deze verbondenheid wordt wel anders ingevuld dan bij vorige generaties; onder invloed van Social Media. Ook de definitie van 'vriendschap' wordt opnieuw gedefinieerd nu Facebook de term 'friends' heeft geclaimd. Hoofdstuk 9: Kansen van de Social Media; een praktisch overzicht van de pluspunten die Social Media biedt t.o.v. de traditionele media. Hoofdstuk 10; Valkuilen van de Social Media: er zitten ook wel enkele haken en ogen aan de nieuwe communicatievormen zoals vraagstukken rond privacy, wat is 'gratis'?, online gedrag en reputatie, anonimiteit (cyberpesten), verleiding of identiteitsdiefstal. Hoofdstuk 11: Mediawijsheid; dit gaat over de nieuwe geletterdheid, waarbij de kennis van de nieuwe mediavoren zorgt voor macht en invloed. Maar ook het kritisch vermogen om verstandig om te gaan met social media. Hoofdstuk 12 is weer gericht op opvoeders en bevat een f.a.q. lijst met veel voorkomende online vraagstukken (en antwoorden) Auteur van dit boek: Stefaan Lammertyn Meer informatie en bestellen: www.businessandeconomics.diekeure.be