Vaccinatie tegen Q-koorts is met ingang van 1 augustus verplicht voor bedrijven met melkgeiten en/of melkschapen en bedrijven met een publieksfunctie (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings). Ook moet de registratie van de uitgevoerde vaccinatie voor 1 augustus in de I&R-database verwerkt zijn. Vaccinatie tegen Q-koorts is met ingang van 1 augustus verplicht voor bedrijven met melkgeiten en/of melkschapen en bedrijven met een publieksfunctie (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings). Ook moet de registratie van de uitgevoerde vaccinatie voor 1 augustus in de I&R-database verwerkt zijn. geitjeVaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden. De NVWA heeft alle professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbedrijven per brief geïnformeerd over de vaccinatieregels. Dat geldt dus niet voor recreatiebedrijven met kleinvee. Zij kunnen de informatie vinden op de website van de NVWA. Controles vanaf 1 augustus Als bij controle (start vanaf 1 augustus) op een publieksbedrijf blijkt dat de dieren niet zijn gevaccineerd, legt de NVWA een bestuurlijke boete op en moet het bedrijf de publieksfunctie opheffen. Dit betekent dat het bedrijf pas weer bezoekers bij de schapen en de geiten mag toelaten als alle dieren volledig zijn gevaccineerd. Meer informatie: www.nvwa.nl