De regio Arnhem Nijmegen heeft nog volop kansen om de toeristisch recreatieve potentie verder uit te bouwen. Veel mensen bezoeken de regio nu voor een dagtocht. Uit de toeristische monitor, uitgevoerd door ZKA leisure blijkt dat er nog volop groeikansen liggen in het uitbouwen van verblijfsrecreatie. De regio Arnhem Nijmegen heeft nog volop kansen om de toeristisch recreatieve potentie verder uit te bouwen. Veel mensen bezoeken de regio nu voor een dagtocht. Uit de toeristische monitor, uitgevoerd door ZKA leisure blijkt dat er nog volop groeikansen liggen in het uitbouwen van verblijfsrecreatie.

[caption id="attachment_37430" align="alignright" width="300"]verhouding inkomsten uit dag- en verblijfstoerisme in de regio Arnhem Nijmegen bestedingen aan dag- en verblijfstoerisme in de regio Arnhem Nijmegen[/caption] Verblijfsrecreatie De inkomsten uit recreatie en toerisme zijn volgens de monitor vooral afkomstig uit dagrecreatie (zie grafiek). Van het verblijfstoerisme zijn de jachthavens en campings nu goed voor 85% van het aanbod aan slaapplaatsen in de regio. Qua bestedingen is de hotelsector met € 96,8 miljoen omzet verreweg de belangrijkste sector. Dat is 58% aandeel van de hotels in de overnachtingen op niet-vaste accommodaties. Uit de monitor blijkt verder dat de bestedingen in de verblijfsrecreatie in 2014 met 5% zijn gedaald. Er wordt aangeraden om nader onderzoek te doen naar de accommodatievormen die aansluiten bij de vraag. Zo is het bekend dat op nationaal niveau juist het aantal hotelovernachtingen al enkele jaren een groei vertoont. Ook de keuze voor een specifieke doelgroep kan helpen om het gebied beter te profileren voor een meerdaags verblijf. Het verschil wordt verder veroorzaakt door de veel lagere bezetting van campings en jachthavens in vergelijking met hotels (veel meer seizoensmatig). Daarnaast wordt de capaciteit per plaats minder benut op jachthavens en op campings. Een boot of campingplaats biedt immers plaats aan 4-5 personen, maar wordt vaak met maar 2-3 bezet. Een hotelkamer biedt plaats voor 2 en wordt in iets meer dan de helft van de gevallen ook met 2 bezet, de rest met 1. De bedbezetting per eenheid is dus groter in hotels t.o.v. campings en jachthavens. RTb23_Layar Nijmegen ordinaDagrecreatie Dagtoerisme verreweg dominant. De bestedingen in het verblijfstoerisme bedroegen circa € 145,5 miljoen, het dagtoerisme leverde circa € 1,2 miljard op en het zakelijke toerisme circa € 33 miljoen. In de dagtoeristische sector zijn de bestedingen van horecabezoek door met name inwoners (€ 316,8 miljoen) en recreatief winkelen (€ 529 miljoen) dominant. Met ruim € 103 miljoen bestedingen blijft evenementen ook een belangrijke deelsector voor het dagtoerisme in de regio. Qua bezoekaantallen is buitenrecreatie een belangrijke sector; qua bestedingen minder; Conclusie: toerisme regio Arnhem Nijmegen van economische betekenis; maar werk aan de winkel Op basis van de monitor 2014 kan worden geconcludeerd dat de toeristisch-recreatieve sector in de regio Arnhem Nijmegen in 2014 in een verdringingsmarkt goed heeft gepresteerd. Dagbezoek is licht gestegen, aantal bestedingen is licht gedaald en het aantal overnachtingen is gestabiliseerd. Over de hotelprijzen werd door de deelnemers aan het congres nog een interessante discussie gevoerd: T.o.v. benchmarks wordt er in de regio een relatief lage hotelprijs gerekend. Zeker de hotels in het luxe segment zagen hun prijzen het afgelopen jaar onder druk staan, zo blijkt uit de monitor. Maar kun je die prijzen zomaar verhogen? Nederland en specifiek de grensstreek Arnhem/Nijmegen prijst zich uit de markt vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland, zo was de teneur. Deze stroming in de zaal hield een pleidooi voor het matigen van prijzen om concurrerend te blijven. De argumenten van de oppositie: Prijs isniet de enige consumentenoverweging is. Locatie, beleving/dienstverlening (prijs/kwaliteit) en de marketing hiervan is minstens zo belangrijk. Dor daar aan te werken kun je zeker meer rendement halen. De economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio Arnhem Nijmegen is ca 1,3 miljard en levert ca 23.000 banen op. Daarmee is de sector qua werkgelegenheid in de regio groter dan de bouwsector, de transportsector en de publieke sector. Naast bovengenoemde ontwikkelingen wil RBT KAN ook meer aandacht besteden aan:

  • • Extra inzetten op groeimarkten (België, Duitsland en Groot-Brittannië)
  • • Meer inzetten op thema's; o.a. Bevrijdingstoerisme
  • • Intensiveren samenwerking van partijen zoals de hotelsector (o.a. HORA), RBT KAN, overheid, Recron, Koninklijke Horeca Nederland, culturele sector, dagattracties en dergelijke.

Meer informatie (w.o. De Toeristische Monitor 2014): www.rbtkan.nl