De werkgelegenheidsgroei in Nederland wordt dit jaar naar verwachting bijna volledig door het MKB gerealiseerd. Het aantal werkenden in het MKB neemt dit jaar toe met bijna 50.000. De werkgelegenheidsgroei in het grootbedrijf blijft dit jaar beperkt tot ruim 10.000 werkenden. De groei van de werkgelegenheid is een gevolg van de krachtige afzetgroei in het MKB in 2015 van 2,7%. In 2016 versnelt de werkgelegenheidsgroei in het MKB tot ruim 70.000 werkenden, bij een voortgaande afzetgroei van 2,8%. Dit blijkt uit recente prognoses van Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De werkgelegenheidsgroei in Nederland wordt dit jaar naar verwachting bijna volledig door het MKB gerealiseerd. Het aantal werkenden in het MKB neemt dit jaar toe met bijna 50.000. De werkgelegenheidsgroei in het grootbedrijf blijft dit jaar beperkt tot ruim 10.000 werkenden. De groei van de werkgelegenheid is een gevolg van de krachtige afzetgroei in het MKB in 2015 van 2,7%. In 2016 versnelt de werkgelegenheidsgroei in het MKB tot ruim 70.000 werkenden, bij een voortgaande afzetgroei van 2,8%. Dit blijkt uit recente prognoses van Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

[caption id="attachment_37416" align="alignright" width="300"]klik voor een vergroting klik voor een vergroting[/caption] Kleinere bedrijven dragen stevig bij aan werkgelegenheidsgroei in 2015 In het kleinbedrijf tot 10 werkenden groeit de werkgelegenheid het snelst. Hier neemt de werkgelegenheid toe met 25.000 werkenden, waarvan 15.000 zelfstandigen. Bedrijven van 10 tot 50 werknemers dragen met 15.000 extra werkenden eveneens flink bij aan de werkgelegenheidsgroei. Middelgrote bedrijven van 50 tot 250 werknemers realiseren dit jaar een werkgelegenheidsgroei van 10.000 werkenden. Eenzelfde aantal geldt voor het grootbedrijf. Hiermee neemt dit jaar de totale werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector naar verwachting toe met 60.000 werkenden. Versnelling werkgelegenheidsgroei in 2016 In 2016 volgt een versnelling van de werkgelegenheidsgroei in het MKB tot ruim 70.000 werkenden. Bedrijven hebben bij het aantrekken van de economie eerst nog even gewacht met het aantrekken van werknemers. Een voortgaande afzetgroei zet bedrijven er toe aan meer werkenden aan te trekken. Hierbij zal in 2016 de werkgelegenheid voor iets minder dan 40.000 werkenden gerealiseerd worden in het kleinbedrijf (tot 10 werkenden), waarvan 20.000 zelfstandigen. In het grootbedrijf (meer dan 250 werkenden) neemt de werkgelegenheid dan toe met 20.000. Binnenlandse bestedingen is motor achter sterkere groei MKB De werkgelegenheid in het MKB groeit sterk dankzij een krachtige afzetgroei van 2,7%. De groei van de binnenlandse bestedingen is de motor achter de afzetgroei van het MKB. Consumenten geven meer uit, wat tot uiting komt in een afzetgroei in de horeca en detailhandel van circa 2,0%. De afzet in de groothandel neemt toe met bijna 3,5%. Het herstel van de woningmarkt vertaalt zich dit jaar in een afzetgroei in de bouw van ruim 4%. Dit zijn allemaal sectoren met een sterk MKB-karakter. De groei van investeringen in ICT vertaalt zich in een afzetgroei voor de informatie- en communicatiesector met bijn a 4,5%. De toegenomen bedrijvigheid in Nederland uit zich in een sterke afzetstijging van 4% in de zakelijke dienstverlening, zoals onder andere bij de architecten- en ingenieursbureaus, marketingbureaus en uitzendbureaus. De werkgelegenheid in het grootbedrijf blijft dit jaar behoorlijk achter in vergelijking het MKB. Dit komt mede doordat het grootbedrijf sterker vertegenwoordigd is in sectoren met een hoge arbeidsproductiveitsgroei waaronder de industrie en de financiële dienstverlening. De grote financiële instellingen in Nederland zetten sterk in op besparing op arbeid. Korte Toelichting Tot het MKB worden bedrijven uit de marktsector gerekend tot 250 werkenden. Tot de marktsector worden alle sectoren uit de Nederlandse economie gerekend met uitzondering van de delfstofwinning, verhuur- en exploitatie onroerend goed, zorgsector en de overheid. Meer informatie: www.ondernemerschap.nl