In het rapport van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) naar de veiligheid van Nederlandse attractieparken concludeert de keuringsinstantie dat de parken zich voldoende houden aan de veiligheidseisen. Van de 27 parken die worden gecontroleerd staat één park onder intensief toezicht. Het NVWA doet geen uitspraken over individuele bedrijven en laat dus ook niet weten welk park dit is. In het rapport van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) naar de veiligheid van Nederlandse attractieparken concludeert de keuringsinstantie dat de parken zich voldoende houden aan de veiligheidseisen. Van de 27 parken die worden gecontroleerd staat één park onder intensief toezicht. Het NVWA doet geen uitspraken over individuele bedrijven en laat dus ook niet weten welk park dit is. toverlandAttracties, voedsel en tabak

De NVWA controleert bij attractieparken op 3 aspecten:

  1. de veiligheid van de attractie- en speeltoestellen,
  2. de voedselveiligheid
  3. en de naleving van de Tabakswet.

Van de 27 parken die in 2014 zijn gecontroleerd staan er 9 onder beperkt toezicht, hetzelfde aantal als in het jaar er voor. Dat houdt in dat ze op alle onderdelen voldoende scoren en dat er in volgende jaren geen inspectie hoeft te worden uitgevoerd. 17 attractieparken staan voor wat betreft de veiligheid van attractie- en speeltoestellen onder standaard toezicht van de NVWA, en 1 staat onder intensief toezicht. In 2014 zijn 3 parken die onder beperkt toezicht stonden weer volledig geïnspecteerd (nadat dat gedurende 3 jaar achterwege was gelaten); als gevolg daarvan zal 1 park de komende jaren voor wat betreft productveiligheid weer onder het standaard toezicht vallen. Controle NVWA Attractieparken zijn zelf primair verantwoordelijk voor de veiligheid van producten en geleverde diensten en voor de naleving van wetten en regels. Daarnaast controleert de NVWA. Die controle kan plaatsvinden op 3 niveaus: beperkt toezicht, standaard toezicht en intensief toezicht. Op welk niveau wordt gecontroleerd, is afhankelijk van de prestaties van het attractiepark. Bij beperkt toezicht bezoekt de NVWA het park slechts één keer in de 3 jaar of bij een ernstig incident. Tussentijds vindt monitoring plaats. Bij standaard toezicht vindt 1x per jaar een inspectie plaats, terwijl bij intensief toezicht het park jaarlijks met meerdere intensieve controles te maken krijgt. Als een park onder intensief toezicht staat betekent dat overigens niet dat het er onveilig is. Bij onveilige situaties grijpt de NVWA namelijk direct in, bijvoorbeeld door de attractie stil te leggen. Bron en meer informatie: www.nvwa.nl