De Vlaamse regering heeft voorstellen gedaan voor een vernieuwd logiesdecreet. Hiermee wordt de regelgeving voor verblijfsrecreatie vereenvoudigd en kan ook rekening gehouden met nieuwe overnachtingsvormen zoals Airbnb. Daarmee wordt Airbnb legaal, maar moet ook voldoen aan dezelfde regels (o.a. properheid en veiligheid) als andere aanbieders van logies. Het nieuw logiesdecreet komt er in het najaar. De Vlaamse regering heeft voorstellen gedaan voor een vernieuwd logiesdecreet. Hiermee wordt de regelgeving voor verblijfsrecreatie vereenvoudigd en kan ook rekening gehouden met nieuwe overnachtingsvormen zoals Airbnb. Daarmee wordt Airbnb legaal, maar moet ook voldoen aan dezelfde regels (o.a. properheid en veiligheid) als andere aanbieders van logies. Het nieuw logiesdecreet komt er in het najaar. [caption id="attachment_37348" align="alignright" width="272"]Hostel H - Hasselt Hostel H - Hasselt[/caption] Minder administratieve lasten In de nieuwe voorstellen wordt het starten van een logiesbedrijf eenvoudiger gemaakt. Het nieuwe systeem komt er op neer dat er een aantal wettelijk verplichte uitbatingsnormen blijven gelden inzake veiligheid, hygiëne en comfort voor elke logiesvorm die tegen betaling aan de markt aangeboden wordt. Iedereen die logies aanbiedt, moet dus voldoen aan de uitbatingsvoorwaarden, maar zonder dat er sprake is van een verplichte vergunning (voortaan 'erkenning') of comfortclassificatie. Er komen wel controles via steekproeven of na klachten. Wie een logies uitbaat, zal dus kunnen starten zonder enige aanvraag, maar moet in feite wel aan een aantal voorwaarden voldoen van zodra de deur opengaat. Van zodra dat het geval is, kunnen immers ook de diensten langskomen voor controle van de voorwaarden. Denk bijvoorbeeld maar aan het brandveiligheidsattest, maar ook andere voorwaarden die vanzelfsprekend gecontroleerd kunnen worden. Het systeem van het gebruik van de beschermde benamingen zoals camping, hotel of vakantiepark blijft behouden. Wie bijvoorbeeld een 'camping' uitbaat, zal aan de specifieke voorwaarden voor een 'camping' moeten blijven voldoen. Tekst afkomstig uit nieuwsbrief RECREAD - Federatie van Vlaamse Recreatie Ondernemers Aangepast aan de nieuwe werkelijkheid Horeca Vlaanderen reageert positief op het feit dat ook overnachtingsvormen als Airbnb in het nieuwe decreet worden opgenomen. Zij zullen hiermee aan dezelfde regels als alle logiesaanbod moeten voldoen. Volgens de beroepsvereniging is dat positief, op voorwaarde dat er ook daadwerkelijk gecontroleerd wordt. Doordat wetgeving met elkaar samenhangt moest er ook voor de bouwvergunning goed worden nagedacht over de nieuw ontstane situatie. Dankzij RECREAD verwijst het voorontwerp van decreet naar het vrijstellingsbesluit van bouwvergunningsplicht voor alle mobiele verblijven op 'vergunde' openluchtrecreatieve terreinen. Door het verdwijnen van het woord 'vergunning' en de invoering van de nieuwe terminologie 'erkenning' moet via een artikel in het nieuwe logiesdecreet ook de vrijstelling van bouwvergunning geregeld worden voor alle mobiele verblijven die zich bevinden op een 'erkend' openluchtrecreatief terrein. Classificatiesysteem verdwijnt Binnen de vereenvoudinging van de wet- en regelgeving hoort ook het afschaffen van het verplichte classificatiesysteem. Horeca Vlaanderen vreest dat met de administratieve vereenvoudiging het kind met het badwater dreigt weggegooid te worden. Het nieuwe voorstel maakt de comfortclassificatie voor alle logiesvormen vrijwillig. De comfortclassificatie is de indeling van de logies in sterrencategorieën op basis van het aangeboden comfort. Op dit ogenblik kennen de meer dan negenhonderd hotels in Vlaanderen een verplichte comfortclassificatie, die op objectieve wijze door de overheid wordt uitgevoerd. "Omdat de toegepaste classificatie die van Hotel Stars Union wordt, die al in dertien Europese landen uniform is, neemt het belang van deze classificatie nog toe. Het feit dat de binnen- en buitenlandse toerist voor letterlijk élk Vlaams hotel weet aan welke criteria het voldoet, is voor Horeca Vlaanderen een onbetaalbaar voordeel en een aantrekkelijke dienst aan de toerist. Dat voordeel dreigt nu te vervallen want de verplichte classificatie wordt vervangen door een vrijwillige. Hetzelfde geldt trouwens voor de classificatie van gastenkamers en campings", zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. Horeca Vlaanderen roept de Vlaamse parlementsleden op om de verplichte comfortclassificatie voor hotels alsnog in het nieuwe decreet op te nemen. Ook de RECREAD stelt zich voorlopig op het standpunt dat het onnodig is om de verplichte classificatie te schrappen: "RECREAD stelt zich wel, net zoals de hotelsector, vragen over het nut van het afschaffen van de verplichte comfortclassificatie nu iedereen toch al zo'n classificatie heeft." Meer informatie: www.fedhorecavlaanderen.be