De combinatie van krimp- en ontmoedigingsbeleid van prostitutiezones bij gemeenten en de lastige economische situatie bij diverse verblijfsrecreatieve bedrijven zorgt voor een verschuiving van het werkveld. Cijfers ontbreken, omdat deze ontwikkeling zich niet makkelijk laat registreren. Signalen zijn er wel degelijk. De combinatie van krimp- en ontmoedigingsbeleid van prostitutiezones bij gemeenten en de lastige economische situatie bij diverse verblijfsrecreatieve bedrijven zorgt voor een verschuiving van het werkveld. Cijfers ontbreken, omdat deze ontwikkeling zich niet makkelijk laat registreren. Signalen zijn er wel degelijk. kusjeWet regulering prostitutie Bureau Beke deed onderzoek naar sekshuizen in Nederland en constateert dat het aantal locaties van sekshuizen in steden de afgelopen jaren flink is gedaald (nu 170). De Wet Regulering Prostitutie (in voorbereiding), die ertoe dient om de positie van de sekswerker te versterken en de branche te ontdoen van criminaliteit en gedwongen prostitutie en mensenhandel, werpt ook al een schaduw vooruit. In veel gemeenten worden prostitutiezones beperkt of zelfs gesloten. (bijvoorbeeld Het Zandpad in Utrecht). Direct gevolg is dat de dames op zoek gaan naar alternatieve locaties. De intentie van die wet is natuurlijk prima, maar in de praktijk blijkt dat de wet ook een neveneffect heeft. Prostituees zonder vergunning bieden zichzelf aan op websites en huren een hotelkamer of huisje op een bungalowpark waar zij hun diensten aanbieden. Anton van Wijk van Bureau Beke: "De tendens die we waarnemen (al enige tijd) van de verschuiving van het zichtbare naar het minder zichtbare deel van de prostitutie is gebaseerd op allerlei onderzoeken." Zie ook AD artikel: Seksclubs weg, prostituees naar caravan of hotel Cijfers ontbreken Een van de regio's waar een alternatieve werkplek wordt gevonden is de Noord Veluwe; een regio waar diverse vakantieparken met moeite hun bezettingsgraad op peil weten te houden. De verleiding is daar groot om verhuur voor niet-toeristisch gebruik toe te staan of te gedogen. Deze problematiek wordt vaak in één adem genoemd met criminaliteit, overlast en illegaal verblijf. Rob van den Hazel (Seinpost), projectleider van 'Vitale Vakantieparken' op de Noord Veluwe: "Het onderzoek van Beke leverde voor de Noord-Veluwe geen alarmerende beelden op wat prostitutie betreft. Maar dat betekent niet dat het er niet is natuurlijk. Er zijn in den lande meerdere signalen. Soms overkomt dit de ondernemer, soms ook laten ze het zich overkomen natuurlijk." Wat is strafbaar? Prostitutie is in Nederland niet per definitie strafbaar. We vroegen aan de korpsleiding van de Nederlandse politie naar de regels en straffen die met prostitutie op een vakantiepark samenhangen. Is prostitutie in een hotel of vakantiehuisje altijd strafbaar? Woordvoerder politie: "Prostitutie is in Nederland legaal maar ook gereguleerd. Aan het vestigen en runnen van een sex-instelling zijn strenge regels verbonden. Zodra een prostituee zich “vestigt” in een hotel of vakantiehuisje is dat op basis van het strafrecht weliswaar toegestaan, maar op grond van de APV verboden. Een hotelkamer of vakantiehuisje is immers niet aangemerkt als een sex-inrichting en voldoet niet aan de regels die voor sex-inrichtingen van toepassing zijn. De prostituee ‘bewoont’ in deze situatie de kamer en heeft daarvoor betaald. Wanneer een prostituee een klant bezoekt in een hotel of vakantiehuisje mag dat. De klant die de prostituee bestelt, betaalt de kamer immers en is formeel de ‘bewoner’. " Is de eigenaar van een recreatiebedrijf strafbaar als dergelijke bedrijfsvoering op zijn bedrijf plaatsvindt? Woordvoerder politie: "Op basis van het strafrecht is de ondernemer niet strafbaar. Op grond van de APV loopt hij het risico dat de burgemeester gelast zijn vestiging te sluiten door het intrekken van de vergunning." Zijn de dames, die hun diensten aanbieden in een hotel/camping/bungalowpark, strafbaar? Wordvoerder politie: "De term ‘strafbaar’ is een complexe term. Prostitutie is in Nederland niet strafbaar, mits de prostituee 18 jaar of ouder is. Een prostituee die haar diensten aanbiedt vanuit een hotel, camping of bungalowpark, overtreedt de APV en pleegt daarmee een strafbaar feit." Mogen ondernemers, die prostitutiewerkzaamheden op hun bedrijf ontdekken, deze mensen zo maar van hun terrein wegsturen? Woordvoerder politie: "Ja dat mogen zij. Op basis van de APV heeft de ondernemer immers geen vergunning voor het runnen van een sex-instelling." Wat raadt de politie aan aan ondernemers die te maken krijgen met prostitutie op hun bedrijf? Woordvoerder politie: "De eigenaar kan zelf naar de betreffende prostituee gaan en ze verzoeken weg te gaan. Mocht hij vermoedens hebben van mensenhandel, gedwongen prostitutie, dan zijn daar protocollen voor en is het raadzaam als hij de politie waarschuwt." Meer informatie: www.politie.nl/themas/prostitutie.html