Tien procent van de Flevolandse economie wordt bepaald door de sector Toerisme & Recreatie. Het aantal banen groeit jaarlijks met 2 %. Dit blijkt uit de nieuwste uitgave van Toerisme Flevoland ‘Kerncijfers Flevoland sector Toerisme & Recreatie’. De uitgave is woensdag overhandigd aan gedeputeerde Michiel Rijsberman. Tien procent van de Flevolandse economie wordt bepaald door de sector Toerisme & Recreatie. Het aantal banen groeit jaarlijks met 2 %. Dit blijkt uit de nieuwste uitgave van Toerisme Flevoland ‘Kerncijfers Flevoland sector Toerisme & Recreatie’. De uitgave is woensdag overhandigd aan gedeputeerde Michiel Rijsberman.oostvardersplassen

Met meer dan 9700 banen is Toerisme & Recreatie een sector die er daadwerkelijk toe doet. Een sector die de economie stimuleert, met 52 miljoen bestedingen van Nederlanders aan toeristische vakanties in Flevoland en 1,2 miljard aan vrijetijdsactiviteiten in Flevoland. De sector kenmerkt zich de afgelopen drie jaar door een constante groei van 2 %. Deze groei komt tot stand door meer bestedingen aan vakanties en vrijetijdsactiviteiten. Wie zijn de bezoekers en hoeveel geven zij uit? De uitgave Kerncijfers Flevoland laat door middel van infographics de belangrijkste gegevens over de vakanties en vrijetijdsactiviteiten zien. Wie bezoeken Flevoland voor een vakantie en waar verblijven zij? Hoeveel wordt besteed aan vakanties? Daarnaast geeft de uitgave inzicht in de vrijetijdsactiviteiten. Hoeveel activiteiten worden er in Flevoland ondernomen, door wie en wat zijn de bestedingen aan deze vrijetijdsactiviteiten? Zo is er voor het eerst meer inzicht over de vrijetijdsactiviteiten van de Flevolander zelf. Voor de sector een belangrijke groep omdat 81% van de vrijetijdsactiviteiten in Flevoland door de Flevolander zelf gedaan worden. "Toeristisch-recreatieve sector steeds belangrijker" Gedputeerde Michiel Rijsberman is blij met de resultaten van het onderzoek. “De cijfers laten zien dat de toeristisch-recreatieve sector steeds belangrijker wordt voor de Flevolandse economie. Zeker als je de koppeling legt met natuurbeleving, sport en andere vrijetijdsactiviteiten. Juist daarin zijn nog veel onontgonnen mogelijkheden waarin Flevoland de komende jaren door kan groeien.” Digitale versie te downloaden Toerisme Flevoland heeft binnen Flevoland een belangrijke rol als kennis-expertisecentrum van de vrijetijdssector. Deze verzamelde kennis is de basis voor de destinatiemarketing door Toerisme Flevoland. En voert zijn haar adviserende rol richting ondernemers en overheden uit. Met de uitgave Kerncijfers Flevoland geven we heel overzichtelijk de belangrijkste onderzoeksgegevens weer welke relevant zijn voor de sector, aldus Rinkje Tromp. Meer informatie: infographic toerisme en recreatie Flevoland (pdf)