In brancheblad Recreactie (van de RECRON) wordt in de juli-editie uitgebreid aandacht besteed aan het niet-recreatieve gebruik van campings en bungalowparken. Vaak is die situatie ontstaan uit financiële nood. In de gemeente Ermelo heeft zelfs nog maar een kwart van de officieel geregistreerde vakantieparken een recreatieve functie. Maar deze problematiek beperkt zich niet alleen tot De Veluwe. In brancheblad Recreactie (van de RECRON) wordt in de juli-editie uitgebreid aandacht besteed aan het niet-recreatieve gebruik van campings en bungalowparken. Vaak is die situatie ontstaan uit financiële nood. In de gemeente Ermelo heeft zelfs nog maar een kwart van de officieel geregistreerde vakantieparken een recreatieve functie. Maar deze problematiek beperkt zich niet alleen tot De Veluwe. recreactie 5 2015

Niet-recreatief betekent o.a. permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten. Deze noodgreep wordt vaak toegepast omdat er door overaanbod veel parken te maken hebben met een te lage bezettingsgraad uit de recreatieve markt. Om tot een oplossing te komen worden de parken ingedeeld in twee categorieën; levensvatbare recreatiebedrijven moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en groeien; niet levensvatbare bedrijven krijgen op d eVeluwe het label 'omvormperspectief'. Dat is een vriendelijke bewoording voor beëindiging van het recreatiebedrijf. Andere onderwerpen die deze maand aan bod komen: Recreatiewinkel gefinancierd door crowdfunding Bancaire financiering is nog altijd lastig binnen de recreatiesector. Ondernemer Gerco Leeflang haalde met Collin Crowdfund een ton op voor de aankoop van een recreatiewinkel. De investeerders ontvangen en rendement van 8%. Met deze aanvullende investering was de bank ook bereid om geld te lenen. Artikel over veiligheidsnormen van speeltoestellen Jeroen Bos is voorzitter van de NEN commissie speeltoestellen. Volgens hem mag de stem van de gebruiker wel wat luider doorklinken bij de veiligheidsnormen en zijn waterspeeltoestellen en natuurlijk spelen nog onontgonnen gebieden voor de keuringsinstanties. Hoe werkt Achterhoek Toerisme Elke regio heeft een eigen organisatievorm als het gaat om strekpromotie en samenwerken. Bij de Achterhoek staat 'lean en mean' centraal en bepalen ondernemers en gemeenten gezamenlijk de koers. Regelgeving legionella De huidige regelgeving rondom legionella is onnodig complex en daarmee kostenverhogend. Het is een van de lobbypunten van de RECRON. Innovatie versus regelgeving Bijzondere accommodaties, die passen binnen de populaire Glamping-trend passen niet altijd binnen de regels van het bouwbesluit. Dit zorgt er voor dat innovatie wordt beknot. Ook zijn er verschillen in toepassing en interpretatie per gemeente. Is er geen flexibeler regeling mogelijk? Camping Beringerzand maakt gebruik van haar historie Het bedrijf komt voort uit de orde der Lazaristen, en het markante centrale gebouw werd in 1904 gebouwd. Het bijzondere historische verhaal zorgt voor een eigen identiteit en een mooi verhaal voor de gasten. Meer informatie; www.recron.nl/recreactie