Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland organiseerde op 29 juni een brainstormbijeenkomst over waterrecreatie in deze regio. Veel verschillende partijen waren present. Belangrijkste conclusie; de ontwikkeling van Rivierenland als waterrecreatiegebied staat nog in de kinderschoenen en ontwikkelingen zijn bijzonder versnipperd. Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland organiseerde op 29 juni een brainstormbijeenkomst over waterrecreatie in deze regio. Veel verschillende partijen waren present. Belangrijkste conclusie; de ontwikkeling van Rivierenland als waterrecreatiegebied staat nog in de kinderschoenen en ontwikkelingen zijn bijzonder versnipperd.

[caption id="attachment_37120" align="alignright" width="272"]rbt rivierenland foto: Jeroen van Noort - RBT Rivierenland[/caption] De diverse aanwezige partijen waren niet alleen betrokken bij recreatie ‘op’ het water, maar vooral ook veel ‘rondom’ het water. Rivierenland is een bijzonder waterrijk gebied waar het ook bijna onmogelijk is om als bezoeker niet op een van de vele rivieren te stuiten. Belangenorganisaties (w.o. watersportverbond en ANWB) keken naar de wensen van de watersporter, ondernemers met een horeca of verblijfsrecreatief bedrijf aan een rivier kwamen informeren naar de aanhaakkansen en watersportbedrijven zoals jachthavens en bootverhuurders deelden hun kennis over deze markt. Tijdens het voorstelrondje bleek al snel dat er in Rivierenland veel verschillende ontwikkelingen, projecten en activiteiten plaatsvinden in relatie met het water. Er is echter (te) weinig sprake van verbinding van deze initiatieven. Projecten/initiatieven/plannen die werden genoemd:

 • Ruimte voor de Rivier – herinrichting van rivierlopen om waterveiligheid te garanderen. Binnen dit grootschalige project kunnen soms ook recreatieve voorzieningen worden ingepast.
 • Campagne waterrecreatie Rivierenland – een initiatief met productontwikkeling en marketing dat RBT Rivierenland in 2016 wil lanceren
 • Doortrekken pendelboot Arnhem – Wageningen – dit seizoen heeft deze boot ook een stop op het Eiland van Maurik.
 • Holland Delta – een initiatief om de rivierdelta van Nederland als watersportgebied te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Dit initiatief stopt dus niet bij de grens van Gelderland.
 • Project ‘Water als geld’; rivier De Linge als (water)poort naar het Noorden ontsluiten.
 • Onderdeel van ‘water als geld’ is een nieuwe vaarverbinding tussen De Linge en De Lek
 • Platform gastvrije dijken (ANWB); met als doel om de dijken beter toegankelijk te maken voor recreatief medegebruik.
 • Het uitgebreide netwerk van pontjes en veerdiensten; die ook weer in clusters is verdeeld.
 • Struinen langs de Waal, Ri4Daagse (evenement) en Rondje Pontje Waal; zijn vooral ‘droge’ activiteiten die een directe relatie leggen met de rivier.
 • Gelderland Mooiste Waterkant – een website, financieel ondersteund door provincie en EU, met nog een beperkte invulling (vooral rondom Arnhem Nijmegen)
 • Gelderseroutes.nl; een initiatief om routes te inventariseren en daar horeca en toeristisch/recreatieve dienstverlening aan te koppelen. Ook vaarroutes passen binnen dit concept.

Om het geheel nog wat onoverzichtelijker te maken werd geconstateerd dat de diverse rivieren in het gebied ook zeer uiteenlopende kansen en beperkingen kennen. Het riviercruiseschip dat tijdens de bijeenkomst over de Maas voer was een praktisch voorbeeld; “Die past niet op De Linge.” Terwijl er op De Maas juist veel beperkingen zijn voor kleinschalige recreatieve toervaart, kanoën en waterspel i.v.m. de drukke bevaring door de beroepsscheepvaart. Kortom; de brainstorm was vooral nuttig om in kaart te brengen dat er nog veel werk te verrichten is om ‘het Rivierengebied’ te smeden tot een eenheid als watersportgebied. Meer informatie: www.rivierenland.biz/projecten/