De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) introduceert per 1 juli 2015 de scholingsplicht voor werkgevers. Zij zijn voortaan verplicht om werknemers opleidingen en cursussen te laten volgen om hun ontwikkeling garant te stellen. Beroepsvereniging Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI) speelt in op deze nieuwe ontwikkelingen met haar B2B kennisnetwerk in de Nederlandse gastvrijheidsbranche. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) introduceert per 1 juli 2015 de scholingsplicht voor werkgevers. Zij zijn voortaan verplicht om werknemers opleidingen en cursussen te laten volgen om hun ontwikkeling garant te stellen. Beroepsvereniging Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI) speelt in op deze nieuwe ontwikkelingen met haar B2B kennisnetwerk in de Nederlandse gastvrijheidsbranche.dinerDe scholingsplicht

Met de scholingsplicht, als onderdeel van de WWZ, zijn werkgevers vanaf 1 juli 2015 verplicht hun werknemers opleidingen en cursussen aan te bieden die noodzakelijk zijn om hun huidige functie uit te voeren en hun functioneren in de toekomst te waarborgen. Ook wanneer de functie van de werknemer vervalt of hij niet langer in staat is zijn werk uit te voeren, moet de werkgever zijn personeel omscholen zodat de arbeidsovereenkomst mogelijk kan worden voorgezet. Ontslag wordt zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren toch bij de kantonrechter terechtkomt, wijst hij deze vanaf 1 juli 2015 af als dit aantoonbaar een gevolg is van het in gebreken blijven van de werkgever wat aanbieden van scholing betreft. Scholingsplicht volgens HSMAI De HSMAI wijst er op dat je niet alleen via cursussen je kennis vergaart. Vandaar dat zij vooral veel praktische educationals en special interest meetings organiseert en haar leden op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van o.a.

  • onderhandelen,
  • strategisch netwerken,
  • social media,
  • customer journey’s,
  • optimale klantbeleving,
  • innovatie,
  • revenuemanagement en
  • nieuwe business modellen.
CV als scholingsbewijs

HSMAI werkt met een een jaarlijks lidmaatschap waarbij de leden naast kennisbijeenkomsten ook volop mogelijkheid tot netwerken krijgen. Op deze manier bouwen HSMAI-leden aan een persoonlijke cv. Dit cv van bijgewoonde bijeenkomsten en vergaarde competenties is voor zowel de werknemer als werkgever inzichtelijk en daarmee direct een bewijs van doorlopende ontwikkeling. Hiermee is HSMAI een toegankelijke manier om aan de scholingsplicht te voldoen. Maar waar scholing voor werknemers voortaan een vereiste is, ziet HSMAI het vooral als een kans voor werkgevers om hun bedrijf verder te laten groeien. Extra kennis betekent zomaar extra omzet. Daarnaast zet 80 procent van de werknemers persoonlijke ontwikkeling op nummer één als secundaire arbeidsvoorwaarde en krijgt een werkgever die slim inspeelt op deze wens en de scholingsplicht, gemotiveerde werknemers cadeau. Meer informatie: www.hsmai.nl