De wellnesssector maakt zich grote zorgen dat het kabinet bij de aanstaande herziening van het belastingstelsel kiest voor het afschaffen van het lage btw-tarief van 6%. Met de verhoging van de btw zou de belasting op arbeid kunnen worden verlaagd. “De klap in de toeristische sector zal enorm zijn”, aldus Willem Kraanen, manager Sauna en Wellness Nederland “Het zal in de sector duizenden banen kosten. Dat is funest voor de lokale economie, maar ook een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid in de regio. De wellnesssector maakt zich grote zorgen dat het kabinet bij de aanstaande herziening van het belastingstelsel kiest voor het afschaffen van het lage btw-tarief van 6%. Met de verhoging van de btw zou de belasting op arbeid kunnen worden verlaagd. “De klap in de toeristische sector zal enorm zijn”, aldus Willem Kraanen, manager Sauna en Wellness Nederland “Het zal in de sector duizenden banen kosten. Dat is funest voor de lokale economie, maar ook een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid in de regio.Onderzoeksrapport bevestigt banenverlies

Begin maart heeft de recreatiesector een onderzoeksrapport van instituut NYFER aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit dit rapport blijkt dat er landelijk 55.000 banen in de toeristisch en recreatieve sector verloren gaan bij de btw-verhoging. “Het is juist de bedoeling dat het nieuwe belastingstelsel 100.000 nieuwe banen schept, maar in de praktijk worden ze dus eerst teniet gedaan”, aldus Kraanen. Sauna en Wellness Nederland pleit vurig voor behoud van het lage btw-tarief om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Bovendien bestaat het risico dat gasten naar België en Duitsland gaan, omdat Wellness gasten gewend zijn om een stukje te rijden. Project op losse schroeven; verlies van 120 banen! "De btw-verhoging zal doorberekend moeten worden aan de gasten, de tarieven zullen dus fors stijgen zonder dat daar iets tegenover staat voor de gasten. Zij zullen korter verblijven of zelfs wegblijven met alle gevolgen van dien". Dit betekent voor nieuwe projecten een ander businessplan. “Concreet zijn er nu plannen die op losse schroeven komen te staan, waarvan een groot project met een werkgelegenheid voor 120 mensen” aldus Willem Kraanen, manager Sauna en Wellness Nederland. Ook de plaatselijke zwembaden zullen de gevolgen merken, animo voor het aanleren van zwemmen en het recreatief zwemmen zal afnemen. Sauna en Wellness Nederland is aangesloten bij de RECRON. Een overzicht van branches die getroffen worden door de belastingmaateregel Meer informatie: www.saunaenwellnessnederland.nl