FloraHolland, wereldwijde marktplaats en kenniscentrum voor de sierteelt wil met verschillende partners een Experience Center realiseren met de sierteelt als centraal thema. Een haalbaarheidsonderzoek, waarbij o.a. Jora Vision is betrokken, moet uitsluitsel geven over het project dat voorlopig de werknaam 'Floriworld' heeft meegekregen. FloraHolland, wereldwijde marktplaats en kenniscentrum voor de sierteelt wil met verschillende partners een Experience Center realiseren met de sierteelt als centraal thema. Een haalbaarheidsonderzoek, waarbij o.a. Jora Vision is betrokken, moet uitsluitsel geven over het project dat voorlopig de werknaam 'Floriworld' heeft meegekregen. FloraHolland_experiencecenterFloraholland Experiencecenter

Floriworld richt zich op zowel toeristen en sectorpartijen. FloraHolland en Waterdrinker hebben gevraagd aan VolkerWessels onderneming KondorWessels Projecten in samenwerking met Impeerium projectontwikkeling, OeverZaaijer architecten en Jora Vision een haalbaarheidsonderzoek te doen. Floriworld moet een educatieve attractie worden waar de wereld van bloemen en planten op een unieke wijze kan worden ervaren en beleefd. 6.000 vierkante meter vormgegeven als een iconisch Tulpgebouw van dertig meer hoog. Het is een complex waar 350.000 binnen- en buitenlandse bezoekers enthousiast moeten worden van de prachtige sierteelt wereld. Met de inzet van 3D-techniek, virtuele werkelijkheid en veelvuldig gebruik van echte bloemen en planten wordt de wereld gepresenteerd waarin de Nederlandse sector dé markleider is. VolkerWessels onderneming KondorWessels Projecten heeft de opdracht om de komende maanden partners en exploitanten (publiek en privaat) te zoeken die willen investeren in Floriworld. Dit moet leiden tot een reëel en uitvoerbare advies inclusief een business plan. Besluitvorming over de daadwerkelijke uitvoering en met welke partners/investeerders dit gebeurt, vindt in het najaar van 2015 plaats. Floriworld is een initiatief waar FloraHolland en haar partners al veel bijval voor hebben gekregen in de regio van bedrijven en overheden. Op basis van de strategie FloraHolland 2020 heeft de directie van FloraHolland geconcludeerd dat een Experience Center mede invulling kan geven aan een van de hoofddoelstellingen van de strategie: Méér consumenten geven méér uit aan bloemen en planten. Meer informatie: www.floraholland.com