In het kader van het Sectorplan Recreatie zijn de maximale vergoedingen voor het toekomstgericht opleiden en ontwikkelen van werknemers verdubbeld. Werknemers van recreatiebedrijven en zwembaden maken al jaren gebruik van tegemoetkomingen in de cursuskosten. In het kader van het Sectorplan Recreatie zijn de maximale vergoedingen voor het toekomstgericht opleiden en ontwikkelen van werknemers verdubbeld. Werknemers van recreatiebedrijven en zwembaden maken al jaren gebruik van tegemoetkomingen in de cursuskosten.school

De tegemoetkoming op de cursuskosten van SFRecreatie was maximaal € 400,-. Doordat het Sectorplan Recreatie is goedgekeurd wordt de vergoeding verhoogd tot een maximum van € 800,-. Tot september 2016 kunnen 2.200 deelnemers een cursus volgen binnen de kaders van het sectorplan. Het gaat hierbij onder andere om:

  • Vakgerichte cursussen 8a, zoals verkooptraining, ontvangsttechnieken, fysieke weerbaarheid/omgaan met agressie, social media;
  • Cursussen op gebied van duurzame inzetbaarheid 8b, zoals personele vitaliteit, generatiemanagement, werken met een persoonlijk ontwikkelplan.

Kijk in de cursuscatalogus met zoekterm Sectorplan voor alle cursussen die voor dubbele subsidie in aanmerking komen. Hoe u kunt declareren en wat de voorwaarden zijn, leest u op de website van SFRecreatie onder Ik ben werkgever óf ik ben werknemer. Voor cursussen die niet binnen deze twee categorieën vallen, geldt de reguliere tegemoetkoming van € 400,-.

Nog meer opleidingsnieuws

De laatste nieuwsbrief van Sociaal Fonds Recreatie bevatte nog meer nieuws en buitenkansjes op het gebied van personeelszaken, opleidingen en cursussen: Loonkostensubsidie bij een BBL opleiding Heeft u een medewerker die een opleiding volgt in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? Dan heeft u wellicht recht op een aanzienlijke subsidie op de loonkosten voor deze medewerker. Deze kan oplopen tot € 6000,- per jaar. Meer informatie Gratis arbeidsmarktadvies Adviseurs van SFRecreatie hebben tot september 2016 de ruimte om in totaal 20 gesprekken te voeren om werkgevers en hun medewerkers te adviseren bij hun ontwikkeling. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn:

  • arbo gebruik: RI&E en arbocatalogus Recreatie;
  • subsidieregelingen cursussen en opleidingen;
  • nieuwe medewerkers: stagebeleid en plaatsing;
  • loopbaanontwikkeling: loopbaanontwikkelingstraject (RoutePlanner) en EVC;
  • HRM-instrumenten: uitleg gebruik Beter Beoordelen, Belonen en Professioneel met Personeel en generatie management;
  • opzetten bedrijfsopleidingsplan en persoonlijke ontwikkelingsplan (BOP en POP);
  • overheidssubsidies op gebied van scholing en arbeidsmarkt.
Meer informatieGratis vitaliteitsscans voor 55-plussers

Er zijn 50 gratis vitaliteitsscans beschikbaar bij SFRecreatie voor werknemers van 55 jaar en ouder. Als u lekker in uw vel zit dan is dat goed voor uzelf, collega’s, klanten en het bedrijf. U wilt toch ook weten wat voor u belangrijk is om gezond en met plezier te blijven werken. Meer informatie Voordelig een ervaringscertificaat (EVC) halen Stel, u bent 28 jaar en werkt sinds uw 16de zonder mbo- of hbo-diploma als receptionist op een bungalowpark. Als u met deze jarenlange ervaring kunt aantonen hetzelfde kennisniveau te hebben als iemand die de mbo-opleiding receptionist heeft gevolgd, dan is een EVC-traject waarschijnlijk iets voor u. Na afronding van het EVC-traject kunnen werkgever óf werknemer subsidie aanvragen in het online subsidieportal van SFRecreatie. Deze subsidie is maximaal € 1.500,-. Wat vaak betekent dat een EVC-traject gratis is. Meer informatie Gratis advies over een veilige en gezonde werkomgeving Bij bedrijfsrisico’s wordt al snel gedacht aan financiële risico’s, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van medewerkers en materieel. De RI&E helpt om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op een structurele manier in kaart te brengen en na te denken over oplossingen. Gratis adviezen kunt u aanvragen tijdens de Week van de RI&E. Meer informatie