Afgelopen week heeft het CBS een grote update van statistische gegevens over vakanties gepubliceerd, met daarin de cijfers over 2014. We geven een overzicht van enkele relevante cijfers voor de toeristische sector in Nederland. Op de website van het CBS kun je dieper de cijfers in duiken. Afgelopen week heeft het CBS een grote update van statistische gegevens over vakanties gepubliceerd, met daarin de cijfers over 2014. We geven een overzicht van enkele relevante cijfers voor de toeristische sector in Nederland. Op de website van het CBS kun je dieper de cijfers in duiken.

Een overzicht van vakanties van Nederlanders in een lange tijdreeks lange vakanties 2014 t.o.v. 1013 (vakanties van Nederlanders) Het totaal aantal korte vakanties in Nederland nam in 2014 t.o.v. 2013 toe met 3,3% naar 9.481.000. Ontwikkeling 2014 t.o.v. 2013 per toeristengebied (# korte vakanties 2014):

 • Noordzeebadplaatsen 105,3% (1.220.000)
 • Watersportgebieden 103,7% (1.404.000)
 • Veluwe en Veluwerand 106,7% (1.055.000)
 • Twente, Salland en Vechtstreek 108,9% (610.000)
 • Groningse, Friese en Drentse zandgronden 109,1% (813.000)
 • West- en Midden-Brabant 98,7% (918.000)
 • O-Brabant, N-M Limburg, Rijk v. Nijmegen 104,8% (758.000)
 • Zuid-Limburg 89,1% (506.000)
 • Overig Nederland 102,1% (2.198.000)

Meer CBS informatie over korte vakanties in Nederland Het aantal lange vakanties in Nederland nam in 2014 t.o.v. 2013 af met 7,4% tot 7.694.000 Ook hier een opsplitsing naar groei/krimp in 2014 per toeristengebied (# lange vakanties 2014)

 • Waddeneilanden 91,9% (554.000)
 • Noordzeebadplaatsen 89,2% (1.000.000)
 • Watersportgebieden 99,8% (994.000)
 • Veluwe en Veluwerand 89,1% (815.000)
 • Twente, Salland en Vechtstreek 103,1% (660.000)
 • Groningse, Friese en Drentse zandgronden 91,6% (903.000)
 • West- en Midden-Brabant 86,1% (620.000)
 • O-Brabant, N-M Limburg, Rijk v. Nijmegen 97,8% (812.000)
 • Zuid-Limburg 106,0% (425.000)
 • Overig Nederland 83,1% (912.000)

Meer CBS informatie over lange vakanties in Nederland