De organisatie 'Regio Twente' heeft besloten om het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) met ingang van 2016 niet langer financieel te ondersteunen; met name door onvrede over de werkwijze. Een aangeslagen TBT reageert teleurgesteld. De resultaten van afgelopen jaren hebben meer dan redelijk aan de doelstellingen beantwoord. Er liggen nog wel uitdagingen op het gebied van samenwerking, maar daarvoor zijn meerdere partijen in de regio verantwoordelijk. De organisatie 'Regio Twente' heeft besloten om het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) met ingang van 2016 niet langer financieel te ondersteunen; met name door onvrede over de werkwijze. Een aangeslagen TBT reageert teleurgesteld. De resultaten van afgelopen jaren hebben meer dan redelijk aan de doelstellingen beantwoord. Er liggen nog wel uitdagingen op het gebied van samenwerking, maar daarvoor zijn meerdere partijen in de regio verantwoordelijk.

[caption id="attachment_36711" align="alignright" width="272"]openluchtmuseum ootmarsum openluchtmuseum Ootmarsum[/caption] Regierol onvoldoende De beslissing is dor Regio Twente genomen uit onvrede over de werkwijze van het bureau. De beslissing is genomen na overleg met – en op advies van – de portefeuillehouders vrijetijdseconomie van de Twentse gemeenten. Het TBT ontving in 2014 en 2015 een bedrag van 550.000 van Regio Twente. De toeristische ondernemers in Twente wensen nu meer en directe invloed op de promotie en marketing van de regio. Ook de VVV’s / Tourist Info-punten moeten een duidelijker en meer afgebakende rol op lokaal niveau krijgen. Hans van Agteren, portefeuillehouder vrijetijdseconomie Regio Twente ligt toe: "Het is helaas onvoldoende mogelijk gebleken om het Twents Bureau voor Toerisme in te zetten voor die strategische, coördinerende en samenbindende rol die ons voor ogen staat. Als overheidsorganisatie zijn wij verplicht om onze middelen doeltreffend te gebruiken en willen wij met name het bedrijfsleven faciliteren." Vrijetijdscoördinatoren en VVV's Er zijn al wel ideeën hoe de nieuwe aanpak er uit moet komen te zien. De Twentse gemeenten werken samen met ondernemers, lokale VVV’s / Tourist Info-punten en provincie Overijssel aan een pakket van acties om de vrijetijdseconomie in Twente verder te ontwikkelen. Zij gaan samen (nog meer) de krachten bundelen om Twente op de kaart te zetten en te houden. In mei dit jaar is al besloten om zogenaamde vrijetijdscoördinatoren te financieren die de verbindende schakel moeten vormen tussen toeristische ondernemers, activiteiten etc. Van Agteren: "Uiteraard blijven wij ons inzetten voor het toeristische merk ‘Twente; Landgoed van Nederland’ en de promotie en marketing hiervan. Wij werken als gemeenten samen met het toeristisch veld aan een gezamenlijke visie voor de komende vier jaar”. Visie 2016-2020 De 14 Twentse gemeenten werken momenteel aan een gezamenlijke visie op toerisme in Twente (2016-2020). De visie gaat onder andere over de prioriteiten voor de komende jaren, de wijze van samenwerken in de sector en de mogelijkheden voor financiering van de toeristische promotie en marketing. Deze visie komt tot stand in samenwerking met toeristische ondernemers, toeristische organisaties en de provincie Overijssel en is naar verwachting deze zomer gereed. Bron en meer informatie: www.regiotwente.nl Reactie TBT Gert-Jan Jacobs van het TBT reageert teleurgesteld op de maatregel: "We waren de afgelopen jaren juiste zeer effectief bezig. Onze opdracht is verwoord in 30 prestatie-afspraken en daaraan voldoen we ruimschoots. Als we de cijfers over 2014 bekijken, dan zien we in Twente een groei van aantal bezoekers en bestedingen; en dat in een neergaande landelijke trend." Hoe verklaart Jacobs dan de vergaande beslissing van Regio Twente? Jacobs: "Regio Twente laat weten dat er onvrede is onder ondernemers over de directe invloed op de promotie. Wij doen als ontwikkel- en promotiebureau vooral zaken met vertegenwoordigende  partijen in toerisme (samenwerkende hoteliers, B&B's, campings en bungalowparken, cultuursector.) en hebben minder contact met individuele bedrijven. Het kan zijn dat we daardoor onvoldoende zichtbaar zijn. We hebben in deze regio ook nog te maken met 14 autonome VVV's met eigen besturen. Dat zorgt er ook voor dat gezamenlijke afspraken soms lastig tot stand komen." Over de toekomst van het TBT als organisatie kan Jacobs nu nog weinig mededelingen doen: "De beslissing kwam voor ons redelijk onverwacht. De directie en raad van commissarissen gaan overleggen over de ontstane situatie. Voor dit jaar is de financiering in ieder geval nog geregeld. Behalve financiering is ook draagvlak belangrijk. Het TBT beraadt zich op mogelijke scenario’s en gaat hierover met stakeholders in gesprek." Meer informatie: www.twentsbureauvoortoerisme.nl