De Europese Investeringsbank (EIB) maakt het voor Nederlandse banken mogelijk om hun kredietvoorziening aantrekklijker te maken. De verruiming van de kredietmogelijkheid is bedoeld om investeringen door MKB-ondernemers en groot zakelijk ondernemers te ondersteunen. DLL en de Rabobank hebben deze week 250 miljoen euro extra beschikbaar gekregen van de EIB. Ook bij ING en ABN AMRO is nog EIB funding voorradig. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt het voor Nederlandse banken mogelijk om hun kredietvoorziening aantrekklijker te maken. De verruiming van de kredietmogelijkheid is bedoeld om investeringen door MKB-ondernemers en groot zakelijk ondernemers te ondersteunen. DLL en de Rabobank hebben deze week 250 miljoen euro extra beschikbaar gekregen van de EIB. Ook bij ING en ABN AMRO is nog EIB funding voorradig. spaarpotje

De Rabobank laat weten dat deze faciliteit van het EIB bedoeld is om het herstel van het bedrijfsleven in Nederland en in de rest van Europa te steunen. Ondernemers, van MKB tot groot zakelijk, die voor de financiering van hun investering behoefte hebben aan een bancair-krediet of lease en die voldoen aan de criteria kunnen profiteren van een rentekorting tot 0,65%. “Nu de Nederlandse economie zich herstelt kunnen ondernemers een extra ruggensteun om te investeren goed gebruiken. De vorige EIB tranche van 300 miljoen euro voor bancair krediet heeft geleid tot ruim het drievoudige aan investeringen. Met deze extra steun stimuleren we ondernemers in het MKB en groot zakelijk om te investeren in een gezond bedrijf en daarmee in een gezonde Nederlandse economie", aldus Paul Dirken, directeur Bedrijven van de Rabobank. Aan DLL heeft de EIB 150 miljoen euro beschikbaar gesteld en aan de Rabobank de overige 100 miljoen euro. Naar verwachting kunnen zeker 250 ondernemers dankzij deze faciliteit een lening krijgen met een aantrekkelijke korting. Milko Wijckmans, algemeen directeur DLL Nederland, over de regeling: “We zijn zeer verheugd de Nederlandse ondernemer opnieuw een rentekorting aan te kunnen bieden voor nieuwe lease-aanvragen voor investeringen. Deze investeringen zijn vaak van vitaal belang voor de ambities van ondernemers. Het doet ons goed op deze manier een bijdrage te leveren aan het Nederlandse ondernemingsklimaat.” De EIB is verheugd dat zij via de Rabobank en DLL met 250 miljoen euro Nederlandse ondernemers kan stimuleren om verder te investeren. Vice-President Pim van Ballekom verwelkomt de overeenkomst: “Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de laatste tijd de crisis het hoofd geboden en verdient zeker een steuntje in de rug. De afgelopen vijf jaar hebben we in Nederland bijna drie miljard euro aan leenfaciliteiten voor het MKB uitgezet, waarvan maar liefst 1,2 miljard euro met de Rabobank en DLL. De EIB wil altijd meer doen in Nederland, steeds met het herstel van de groei van de economie voor ogen.” De EIB is de grootste multilaterale lener ter wereld en heeft de 28 Europese lidstaten als aandeelhouders. Indien deze leningen in korte tijd kunnen worden geplaatst, zullen de Rabobank en DLL samen met de EIB kijken of een aanvullende tranche in het najaar van 2015 mogelijk is. Criteria Voor de kortingsregeling komen bedrijven in aanmerking die minder dan 3.000 medewerkers hebben. De regeling staat dus open voor zowel kleine (MKB) als middelgrote ondernemingen. De totale investering mag niet meer dan 25 miljoen euro bedragen. 1400 ondernemers profiteerden In de afgelopen zes jaar (2009-2015) heeft de Rabobank dankzij een soortgelijke EIB-financiering al aan meer dan 1400 MKB-ondernemers een lening met een aantrekkelijke korting beschikbaar kunnen stellen. Ondernemers die gezamenlijk goed zijn voor zeker 14.000 banen in Nederland. Gemiddeld genomen gaat het om leningen van ca. 835.000 euro. Vooral de agrarische sector en de detailhandel food heeft van deze EIB-faciliteit gebruik gemaakt, maar ook ondernemers uit andere sectoren kunnen hiervan profiteren. Achtergrondinformatie: De Europese Investeringsbank (EIB) is een instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is eigendom van de EU-lidstaten. De EIB maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor deugdelijke investeringen, om zo bij te dragen aan EU-beleidsdoelstellingen. Voor meer informatie over deze lening met EIB-korting bij de Rabobank, ga naar: www.rabobank.nl/bedrijven/producten/financieren/alle_financieringsproducten/eib_funding/ Voor meer informatie over DLL-leases met de kortingsregeling, ga naar: http://www.dllgroup.com/nl/press/latest/eib-kortingsregeling Wat doen andere banken op dit gebied? ABN/AMRO Laat weten: "Ook bij ING en ABN AMRO is nog EIB funding voorradig. En ook wij stimuleren het gebruik actief in het MKB. Zie bijvoorbeeld: https://verdermetfinancieren.abnamro.nl/feiten-cijfers/gezonde-hotels-blijven-investeren/ Financieren via EIB funding levert banken een inkoopvoordeel op bij het inkopen van 'lang geld' (funding, ofwel kostprijs ex. risico-opslag gedurende de looptijd van de lening). Omdat de rente erg laag staat is het voordeel overigens wel gering (procentpunten, niet vele tientallen procentpunten en zeker geen hele procenten).