De provincie Overijssel heeft 16 projecten geselecteerd die voor 2015 een subsidie ontvangen uit de regeling Verhaal van Overijssel. Bij de 16 projecten gaat het onder andere om de wederopbouwboerderijen in Salland, het verhaal van Landgoed Warmelo en de verbeelding van de archeologie in Oosterdalfsen. De provincie Overijssel heeft 16 projecten geselecteerd die voor 2015 een subsidie ontvangen uit de regeling Verhaal van Overijssel. Bij de 16 projecten gaat het onder andere om de wederopbouwboerderijen in Salland, het verhaal van Landgoed Warmelo en de verbeelding van de archeologie in Oosterdalfsen.

[caption id="attachment_36669" align="alignright" width="284"]Huize Warmelo in Diepenheim Huize Warmelo in Diepenheim[/caption] Met de regeling Verhaal van Overijssel wil de provincie zorgen dat het culturele erfgoed bewaard blijft voor de toekomst en het zichtbaar en beleefbaar wordt. Het gaat om activiteiten die het verhaal van een plek, karakteristiek gebouw of archeologische vondst vertellen en bijdragen aan het promoten en behouden van streektaal en streekcultuur. De subsidieregeling Verhaal van Overijssel bestaat sinds 2013 en jaarlijks kunnen projecten een aanvraag indien. In totaal is voor de regeling in 2015 € 875.000 beschikbaar. Overijssel is rijk aan cultureel erfgoed. Zowel in de steden als op het platteland. Het is terug te vinden in de streekcultuur, streektaal en de vele bijzondere plekken, zoals landgoederen, boerderijen en historische binnensteden. Het verhaal van het ontstaan van het landschap en de manier waarop onze voorouders hier hebben geleefd, gewoond en gewerkt is ook af te lezen aan archeologische vondsten. Dit erfgoed vertelt het verhaal van Overijssel. “Duurzaam behoud van ons erfgoed is van groot belang voor Overijssel”, aldus Hester Maij, gedeputeerde cultuur van Overijssel. “Want een stad of streek met hoge monumentale waarden doet het economisch beter. Dat vergroot de aantrekkelijkheid voor nieuwe inwoners, bedrijven en toeristen. De projecten die wij de afgelopen jaren mogelijk gemaakt hebben vanuit onze regeling Verhaal van Overijssel en ook in deze ronde, doen juist dit. Ze maken het verleden zichtbaar, leggen de nadruk op het unieke verhaal en maken anderen bewust van de waarde van ons erfgoed. En daarmee maken we Overijssel nog aantrekkelijker.” Voor de Regeling Verhaal van Overijssel hebben in totaal 40 projecten een aanvraag ingediend. Daarvan zijn er uiteindelijk 16 toegekend. Dat de presentatie op het Erve Deperman plaats vond was niet voor niets. Het is een prachtig gerestaureerd rijksmonumentaal erf en een goed voorbeeld van een geslaagde herbestemming en een plek waar het verhaal van Overijssel goede zichtbaar is. Een overzicht van de projecten: Project Korte omschrijving Landgoed Warmelo 2015: Nu en toen, verteld door zandsculpturen, archeologie en Middeleeuws weekend Op 1 en 2 augustus 2015 vindt op landgoed Warmelo, gelegen in Diepenheim, een Middeleeuws spektakel plaats. Daarnaast vertelt de Stichting Landgoed Warmelo het verhaal van het landgoed en haar omgeving met prachtige zandsculpturen in het park van het landgoed, organiseert ze een archeologische tentoonstelling en lezingen en voert ze, onder de ogen van het publiek, restauratiewerkzaamheden uit aan het bijgebouw en het hekwerk van de tuin. Van grafheuvels tot heerlijkheid - Het verhaal van de historische buitenplaatsen Steenwijkerland De partners binnen dit project willen het verhaal van de landgoederen/buitenplaatsen De Eese, De Bult en De Oldenhof weer meer zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar maken. Onder andere door herstel- en restauratiewerkzaamheden aan cultuurhistorische landschapselementen, door het laten uitvoeren van cultuurhistorisch onderzoek en het open stellen van de landgoederen tijdens bijzondere evenementen en de Open Monumentendag. De stenen vertellen Het verhaal van de stad Zwolle laat zich aflezen aan de gebouwen en de archeologische sporen in de bodem. De gemeente knapt de stadsmuur op aan de Krabbestraat, Aan de Stadsmuur en de Pletterstaat, maakt de 15e eeuwse fundamenten onder de Hoofdwacht zichtbaar, organiseert lezingen en flyers n.a.v. bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in de binnenstad en brengt een app uit waarmee deze geschiedenis op smartphone of tablet zichtbaar kan worden gemaakt. Bruisende cultuurhistorie in Vasse De stichting werkt samen met Landschap Overijssel aan de realisatie van een WanderErf, een cultuurhistorische speel-, beleef-, en ontmoetingsplek, routes langs de interessante cultuurhistorische plekken in en rondom Vasse en laat herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de Molen van Frans en de kwelvijver. Erve Witharen Plaatselijk Belang Witharen neemt het initiatief om het bijzondere ontginningserf, Erve Witharen, en omgeving te herstellen. De geschiedenis van deze bijzondere plek is het waard om verteld te worden. Landgoed Den Vossenbosch Landgoed Den Vossenbosch heeft een rijke en gelaagde geschiedenis. Op het landgoed, ooit aangelegd door de textielfamilie Scholten, ligt een grafheuvel, heeft de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog haar sporen nagelaten en zijn (tijdelijk), na dezelfde oorlog, Molukse families gehuisvest. Door het landgoed open te stellen voor allerlei evenementen en door het aanbieden van educatieve programma's, wordt deze geschiedenis aan het grote publiek gepresenteerd. Herbestemming boerderij "De Pas" in Haarle Aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, aan de rand van het dorp Haarle, ligt boerderij de Pas. Natuurmonumenten ontwikkelt deze locatie, samen met zorgboerderij de Schurinkshoeve en Landal Greenparks, tot een bijzondere locatie waar wonen, recreeren, zorg en cultuurhistorie samen komen. Zunnewende-festival Op vrijdag 26 juni vindt voor de negende keer het Zunnewendefestival plaats op Landgoed Schuilenburg, in het buitengebied van Hellendoorn. Op deze unieke locatie aan de Regge kan de bezoeker, jong en oud, genieten van prachtige muziek, ontroerende verhalen, indringende poëzie en theater in diverse varianten van de streektaalvarianten uit de regio. Erfgoedfestival Deventer Op en rond de Open Monumentendag 2015 (zaterdag 12 en zondag 13 september 2015) staat de stad Deventer weer bol van een grote verscheidenheid aan cultuurhistorische activiteiten. En cultuurhistorie ligt in Deventer, soms letterlijk, voor het oprapen. De Wederopbouw van Salland Stichting Sallands Erfgoed richt zich in dit project op het verhaal van een bijzondere categorie boerderijen. De boerderijen uit de wederopbouwtijd. De kenmerken van deze boerderijen en de bijhorende verhalen staan centraal in dit project. Buurten in Beeld De typische Twentse boerderijen en erven zijn van groot belang voor de bijzondere uitstraling en erkende kwaliteit van Twente. Stichting De Twentse Erven zet zich in voor het behoud van deze bijzondere erven en brengt met lezingen, informatieavonden en rondleidingen e.d. het unieke verhaal van de erven in beeld. Van erf tot Erfgoed Op 12, 13 en 14 juni 2015 is de twaalfde editie van de fietsroute 'Kunst van Hier tot Ginder'. Een bijzondere fietstocht met kunst-, theater- en muziekvoorstellingen op bijzondere locaties in Salland. Dit keer is een aantal kunstenaars op zoek gegaan naar het cultuurhistorische verhaal van een aantal locaties. Dit resulteerde in een aantal bijzondere producties. Dolce et utile Dulce et utile, oftewel aangenaam en nuttig. Veel historische landschapstuinen en -parken in Overijssel combineren schoonheid met productie. Door o.a. industrialisatie en andere wijze van produceren zijn deze tuinen in verval geraakt. Dit bijzondere verhaal en de bijhorende cultuurhistorische landschapselementen worden opgefrist en uit de vergetelheid gehaald. Blikveld Kunstenaars verbeelden het verhaal van Delden en omgeving op hun eigen wijze. Dit leidt tot bijzondere en onverwachte kunstwerken en performances op unieke locaties. Het verhaal van Oosterdalfsen verbeeld De gemeente Dalfsen ontwikkelt een nieuwe woonwijk op een plek waar al eeuwen mensen wonen en hun sporen hebben achtergelaten en heeft de plek uitgebreid archeologisch laten onderzoeken. De resultaten zijn verbluffend. De gemeente Dalfsen wil deze bijzondere sporen gebruiken bij het vertellen van het unieke verhaal van deze locatie aan het publiek en bij de inrichting en (be-)leefbaar maken van de nieuwe woonwijk. 25 jarig jubileum Molenrestauratie/Molenbehoud Windkorenmolen De Leeuw De Stichting Windkorenmolen De leeuw staat stil bij het feit dat in 1990 de molen uitgebreid werd gerestaureerd en weer in (oorspronkelijk) gebruik is genomen. Het ambacht van de molenaar, de technieken, historische molenstenen en producten. Een molen als Windkorenmolen De Leeuw kent vele verhalen. Meer informatie: www.overijssel.nl