Het optimisme onder de Nederlandse hoteliers is opnieuw toegenomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Horwath HTL, dat vandaag op de PROVADA wordt gepresenteerd. Ruim driekwart van de hoteliers verwacht in 2015 een hogere omzet te behalen dan in 2014. Het optimisme onder de Nederlandse hoteliers is opnieuw toegenomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Horwath HTL, dat vandaag op de PROVADA wordt gepresenteerd. Ruim driekwart van de hoteliers verwacht in 2015 een hogere omzet te behalen dan in 2014.hotel2

Uit het onderzoek van Horwath HTL blijkt dat het herstel van de hotelmarkt naar verwachting definitief doorzet. Gevraagd naar de omzetverwachtingen voor 2015, geeft 79% aan een omzetstijging te verwachten, terwijl 15% een stabiele omzet verwacht en slechts 6% rekening houdt met een daling. Ruim 21% van de hoteliers verwacht zelfs een omzetstijging van meer dan 5% te zullen behalen. De omzetstijging wordt behaald doordat meer hotelgasten verblijven, en doordat zij een hogere prijs betalen. Van de ondervraagde hoteliers verwacht 67% een hogere bezettingsgraad te behalen, en verwacht 81% dat de gemiddelde kamerprijzen hoger uit zullen vallen. Positieve impact economische groei De hoteliers verwachten vooral te kunnen profiteren van het aantrekken van de nationale en internationale economie. Ruim 85% van de hoteliers verwacht een positieve impact vanuit de lokale economie, en 86% verwacht ook positieve effecten vanuit de wereldeconomie. Daarnaast ziet 79% een positieve ontwikkeling in het lokale toerisme. Olieprijzen en valutakoersen hebben minder invloed: respectievelijk 51% en 57% verwacht geen noemenswaardige impact vanuit deze ontwikkelingen. De belangrijkste negatieve invloed op de bezettingsgraden en kamerprijzen wordt verwacht vanuit nieuwe ontwikkelingen aan de aanbodzijde: 71% van de hoteliers verwacht dat nieuwe hotelbouwplannen een drukkend effect op de resultaten zullen hebben. Kijkend naar de verschillende segmenten van hotelgasten, wordt de meeste groei verwacht van de individuele toeristen. Ruim 61% verwacht dat dit segment dit jaar hoger uit zal vallen. Daarnaast verwacht 55% een groei in het zakelijk individuele segment, en verwacht 45% van de hoteliers dat ook het congressegment dit jaar zal toenemen. Minder optimistisch zijn de hoteliers over het segment toergroepen: 48% verwacht dat dit segment zal stabiliseren. Wereldwijde hotelmarkt stabiliseert Wanneer de verwachtingen van de Nederlandse hoteliers worden uitgedrukt in het marktsentiment, op een schaal van -150 tot +150, blijkt dat het sentiment is gestegen van +26 in 2014 tot +45 in 2015. De Nederlandse hoteliers zijn daarmee zeer positief gestemd. Het gemiddelde sentiment in Europa is eveneens gestegen, van +25 tot +32, wat aangeeft dat over het gehele continent wordt verwacht dat de hotelresultaten dit jaar verder zullen stijgen. Internationaal zijn de verwachtingen minder hooggespannen. In Azië en Amerika, waar de hotelmarkt de afgelopen jaren al eerder was hersteld van de laatste crisis, wordt nog maar rekening gehouden met een lichte groei. In Azië ligt het sentiment op +8, in Amerika op +4. Het lage sentiment in Amerika komt vooral voort uit de hoge resultaten in 2014 als gevolg van het WK voetbal in Brazilië. In Brazilië zelf ligt het sentiment dan ook op -9. In de Verenigde Staten wordt wel verdere groei verwacht, en ligt het sentiment op +54. Andere landen met een sterk positief hotelsentiment zijn Japan (+54), Thailand (+61) en Ierland (+71). Landen met een negatief hotelsentiment zijn Zwitserland (-54), Maleisië (-36) en Singapore (-29). Wereldwijd is het sentiment +18. Herstel zet door De positieve verwachtingen van de Nederlandse hoteliers volgen op een bijzonder goed jaar voor de hotelmarkt, waarin zowel de bezettingsgraden als de gemiddelde kamerprijzen zijn gestegen. De grootste stijgingen zijn gerealiseerd in Amsterdam, maar ook in de andere grote steden zijn positieve resultaten behaald.

  • In de stad Amsterdam is de bezettingsgraad in 2014 gestegen naar 82%, terwijl de kamerprijs is gestegen naar € 125. Voor 2015 wordt verwacht dat de bezettingsgraad op hetzelfde hoge niveau blijft, terwijl de gemiddelde kamerprijs verder kan stijgen naar € 131.
  • In Rotterdam is de bezettingsgraad in 2014 nog licht gestegen naar 64%, maar is de gemiddelde kamerprijs gedaald tot € 82. Voor 2015 wordt geen stijging in de bezettingsgraad verwacht, maar wordt wel verwacht dat de kamerprijs zijl stijgen naar € 85.
  • In Den Haag is de bezettingsgraad in 2014 gestegen naar 65%, bij een lichte stijging van de kamerprijs naar € 96. Voor het komend jaar wordt rekening gehouden met een stabiele bezettingsgraad en een verdere stijging van de kamerprijs.
  • De stad Utrecht behaalde in 2014 eveneens een stijging in de bezettingsgraad, naar 65%, terwijl ook de gemiddelde kamerprijs steeg tot € 95. Voor 2015 wordt verwacht dat de kamerprijs verder zal stijgen, terwijl ook voor de bezettingsgraad nog een verdere groei wordt verwacht.
  • Maastricht laat een iets ander patroon zien dan het landelijke beeld. De bezettingsgraad is hier in 2014 eveneens gestegen, tot 67%, maar ten koste van de kamerprijs die tot € 92 daalde. Voor 2015 wordt verwacht dat de bezettingsgraad iets lager uit zal vallen maar dat de kamerprijs weer zal kunnen stijgen tot € 95.

Bron: onderzoek www.horwathhtl.nl