Editha Hoogenberg, Brand Manager Travel bij Jaarbeurs, presenteerde tijdens Technology Day op 21 mei de resultaten van het Travel Technology onderzoek. Een onderzoek over huidige en toekomstige investeringen in en implementatie van technologie binnen de reisbranche. Het onderzoek is uitgezet onder reisprofessionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor aankopen en implementatie van technologie en werken bij touroperators, verkeersbureaus, accommodatieverschaffers, vervoerders en automatiseerders. Editha Hoogenberg, Brand Manager Travel bij Jaarbeurs, presenteerde tijdens Technology Day op 21 mei de resultaten van het Travel Technology onderzoek. Een onderzoek over huidige en toekomstige investeringen in en implementatie van technologie binnen de reisbranche. Het onderzoek is uitgezet onder reisprofessionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor aankopen en implementatie van technologie en werken bij touroperators, verkeersbureaus, accommodatieverschaffers, vervoerders en automatiseerders.technologieObstakels

Opvallend is dat bijna driekwart obstakels ondervindt bij de keuze en implementatie van oplossingen als het gaat om technologie. Dit verklaren zij deels doordat er onvoldoende inhoudelijke kennis binnen de eigen organisatie aanwezig is of door een gebrek aan financiële middelen. Daarentegen schakelt bijna 40% geen externe consultant in en maakt geen gebruik van de expertise van de externe leverancier. Bijna de helft van de respondenten gaat dus met beperkte kennis zelf aan de slag. Over het algemeen vindt men Travel Technology nog een lastige materie waarvan de implementatie staat of valt met de mate van draagvlak binnen de organisatie. Maar het overgrote deel van bijna 80% is het erover eens dat het belang van Travel Technology in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Top 5 producten Travel technology - ook wel tourism technology of hospitality automation genoemd - is de IT of ICT die wordt gebruikt in de reis- en toerisme industrie. Een voorbeeld hiervan is flight tracking. Wanneer de respondenten wordt gevraagd om een aantal voorbeelden te noemen van Travel Technologie, dan is de top-5 meest genoemde producten boekingssystemen, reserveringssystemen, de website, apps en sociale media. Producten die niet of nauwelijks worden genoemd zijn global distribution service (GDS), navigatie, Big data, contentmanagementsystemen en analyse tools. Investeringen Men verwacht de komende twee jaar gemiddeld 153.000 euro te investeren in dit soort producten. Naar verwachting zijn dat met name investeringen in de website. Daarnaast worden boekings- en reserveringssystemen genoemd. Sociale media komt op een derde plek als het gaat om investeringen. 60% van de respondenten verwacht dat de investeringen in Travel Technology (sterk) zullen stijgen. Travel Technology Event Op de tweede vakdag van de Vakantiebeurs, 13 januari 2016, krijgt het Travel Technology onderzoek een vervolg met het Travel Technology Event. De Vakantiebeurs vindt plaats van dinsdag 12 tot en met zondag 17 januari 2016. De vakdagen zijn op 12 en 13 januari. 13 tot en met 17 januari is het evenement geopend voor consumenten. Meer informatie is te vinden via www.vakantiebeurs.nl. Jaarbeurs Travel Jaarlijks is Utrecht in januari tijdens de Vakantiebeurs dé plek waar een groot aantal professionals in de reisbranche samenkomen – tijdens de vakdagen- om te netwerken en zaken te doen. Het is ook de plek waar een groot aantal consumenten te vinden zijn om alvast de vakantie voor te proeven of de volgende bestemming te kiezen. Maar er is meer. Het is de ambitie van Jaarbeurs om, niet alleen dat ene moment in januari, maar gedurende het hele jaar zowel online als offline, partner te zijn in de reisbranche. Reden te meer voor Jaarbeurs om de B2B en B2C activiteiten voor de reismarkt uit te breiden met evenementen zoals Technology Day en branchegerelateerde onderzoeken als het Travel Technology onderzoek. Jaarbeurs organiseert deze activiteiten zelfstandig of in samenwerking met partners in de reismarkt. Hierbij staan de doelstellingen van bedrijven in de reismarkt en de vakantiewensen van de consumenten centraal. Zie ook ons eerdere verslag over de lezingen van de Travel Technology Day Bron: Persbericht Jaarbeurs Utrecht