De gemeente Tubbergen heeft zich verkeken op de gevolgen van de verhoging van de forensenbelasting en B&W wil de maatregel snel weer ongedaan maken. De consequenties van het invoeren van forensenbelasting in Tubbergen zijn voor de eigenaren van stacaravans wel heel erg groot. De gemeente Tubbergen heeft zich verkeken op de gevolgen van de verhoging van de forensenbelasting en B&W wil de maatregel snel weer ongedaan maken. De consequenties van het invoeren van forensenbelasting in Tubbergen zijn voor de eigenaren van stacaravans wel heel erg groot.

[caption id="attachment_36331" align="alignright" width="267"]Camping de Molenhof: "Goed dat het weer is afgeschaft. Dit ging helemaal nergens om." Camping de Molenhof: "Goed dat het weer is afgeschaft. Dit ging helemaal nergens om."[/caption] De gemeente wilde de tarieven van de forensenbelasting verhogen naar een tarief vergelijkbaar met andere gemeenten in de regio Twente. Dit is nu gebeurd voor zowel de tarieven van recreatiewoningen op eigen grond, maar ook voor objecten op niet-eigen grond (dit zijn met name de stacaravans op recreatieterreinen). Stacaravans Het bleek echter dat het tarief voor de categorie stacaravan-gebruikers in de regio vele malen lager is, of dat er voor deze categorie zelfs helemaal geen forensenbelasting wordt geheven. De gemeente heeft onvoldoende stilgestaan bij de negatieve effecten van de verhoging voor lokale ondernemers en recreanten en toeristen. Verantwoordelijk wethouder Roy de Witte: “De vrijetijdssector biedt kansen voor een aantrekkelijke plattelandsgemeente als Tubbergen, zeker voor de toekomst. We willen juist hierin de komende jaren investeren om meer bezoekers naar Tubbergen te trekken en meer bestedingen in het gebied te genereren. Daarin past de verhoging niet en daarom gaan we terug naar de raad.” Bezwaren serieus genomen Met name de vele bezwaren van stacaravan-eigenaren die op een camping een jaarplaats huren hebben de gemeente overtuigd. De gemeente heeft deze bezwaren zeer serieus genomen en is hierover in overleg getreden met de recreatieondernemers en de RECRON. Uit dat overleg bleek dat in de regio voor deze categorie ook geen of minder zware heffingen gelden. Wethouder Roy de Witte: “Toerisme is een sector met groeimogelijkheden. We willen juist in gesprek zijn met de ondernemers om samen de kansen die deze sector ons kan bieden te benutten. We hebben als college een keuze gemaakt op basis van te weinig informatie. Daarnaast hebben we de sector te weinig betrokken. Dat is gewoon niet goed geweest en daarom stellen wij aan de raad voor om de forensenbelasting voor de categorie stacaravan-gebruikers bij te stellen naar het oorspronkelijke tarief.” De belasting voor een woning waarvan de ondergrond niet bij de eigenaar van de woning in eigendom, bezit of beperkt recht is wordt € 105,-. (terug van richting de € 300,-) Zowel de toeristen- als forensenbelasting liggen al jaren ter discussie binnen de sector. De gemeente is in overleg met Recron om hier een structureel goed alternatief voor te bedenken waarin alle partijen zich kunnen vinden. Bron: persbericht gemeente Tubbergen