Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) maakt bekend dat de MIT-Regeling is gestart. Dit is een subsidieregeling om innovatie en economische ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. De regionale MIT-regeling Noord Nederland heeft 4 miljoen euro beschikbaar voor het mkb in Fryslân, Groningen en Drenthe. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) maakt bekend dat de MIT-Regeling is gestart. Dit is een subsidieregeling om innovatie en economische ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. De regionale MIT-regeling Noord Nederland heeft 4 miljoen euro beschikbaar voor het mkb in Fryslân, Groningen en Drenthe. muntjesDeze regeling wordt uitgevoerd door SNN en richt zich op twee soorten projecten: I. Innovatie-adviesprojecten: Toepassingsgerichte kennisvragen dan wel advies over marktintroductie van een nieuw product (of dienst) waarvoor een beroep op een kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie wenselijk of noodzakelijk is voor de MKB-ondernemer. II. Haalbaarheidsstudies: Onderzoek en analyse van een potentieel project om objectief en rationeel te kunnen oordelen over de haalbaarheid (SWOT) van een project met aandacht voor benodigde middelen en slagingskansen. Doelgroep Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die volgens het handelsregister (KvK) gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. Ondernemende mkb-ers worden aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. Meer informatie: www.snn.eu/mit