Pretwerk.nl heeft twee nieuwe kennispartners aan haar netwerk toegevoegd; Tentoo en Stratech. Zij gaan de komende maanden hun kennis delen over respectievelijk flexibele arbeid/payrolling en het automatiseren van je bedrijfsvoering (en internet). Vragen en onderwerpen kunnen worden aangedragen door ondernemers in de recreatiesector. Pretwerk.nl heeft twee nieuwe kennispartners aan haar netwerk toegevoegd; Tentoo en Stratech. Zij gaan de komende maanden hun kennis delen over respectievelijk flexibele arbeid/payrolling en het automatiseren van je bedrijfsvoering (en internet). Vragen en onderwerpen kunnen worden aangedragen door ondernemers in de recreatiesector. Stratech

Stratech is een bekende naam in de verblijfsrecreatie. Zij verzorgen reserveringssystemen voor campings, bungalowparken en jachthavens. Om dat goed te doen is er veel kennis nodig van koppelingen van zo'n reserveringssysteem met internet, online campagnes en de interne processen. Er zijn op automatiseringsgebied veel nieuwe ontwikkelingen, die zich ook razendsnel opvolgen. De medewerkers van Stratech geven de komende maanden hun visie op deze ontwikkelingen met zoveel mogelijk praktische tips. Meer informatie: www.stratech.nl Tentoo Tentoo is een relatief jong bedrijf dat zich profileert als 'De Payroll Profesional', en het ontzorgen van ondernemers. Op dit moment volgen zij met belangstelling de ontwikkelingen rond de Wet Werk- en Zekerheid (WWZ). Dat kan grote gevolgen krijgen voor de recreatiesector, die zeer afhankelijk is van flexibele arbeid. Tentoo bekijkt op Pretwerk.nl niet alleen de gevolgen van deze wet, maar zal ook ingaan op andere ontwikkelingen en kansen met flexibele arbeid. Meer informatie: www.tentoo.nl pretwerk partners2Vragen mag! De kennispartners (ook de bestaande) willen de komende maanden vooral onderwerpen behandelen die relevant zijn voor bedrijven in de recreatiesector. Wil je zelf een onderwerp aandragen of een case aandragen, stuur dan een mail naar: redactie@pretwerk.nl