Hoe scoren de verschillende provincies als het gaat om kwaliteitsbehoud en -verbetering van fietsvoorzieningen? Het Fietsplatform heeft hiervoor een objectief landelijk vergelijkend onderzoek ontwikkeld: de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s. In de Kwaliteitsmonitor 2015 scoren de provincies Friesland en Drenthe de maximale 5 sterren. Zes provincies scoren 4 sterren: Groningen, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Hoe scoren de verschillende provincies als het gaat om kwaliteitsbehoud en -verbetering van fietsvoorzieningen? Het Fietsplatform heeft hiervoor een objectief landelijk vergelijkend onderzoek ontwikkeld: de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s. In de Kwaliteitsmonitor 2015 scoren de provincies Friesland en Drenthe de maximale 5 sterren. Zes provincies scoren 4 sterren: Groningen, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

[caption id="attachment_36173" align="alignright" width="266"]Nederland heeft ruim 30.000 km aan knooppunt- en LF-routes voor fietsers Nederland heeft ruim 30.000 km aan knooppunt- en LF-routes voor fietsers[/caption] Landelijk onderzoek De kwaliteitsmonitor is een landelijk onderzoek dat regio’s prikkelt om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Getoetst wordt op twee hoofdaspecten: ‘kwaliteit van de routenetwerken’ en ‘kwaliteit van de randvoorwaarden’. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit op het moment van meten, maar ook naar de basisvoorwaarden om de kwaliteit in de toekomst te behouden. Regio’s kunnen 1 tot 5 sterren verdienen, mede op basis van hun inspanningen. De gegevens hebben grotendeels betrekking op 2014. Vernieuwde opzet Dit jaar is een vernieuwde opzet van de monitor gebruikt. In een werkgroep waarin netwerkpartners uit diverse hoeken van het land zitting hadden, is gekeken welke aspecten op welke wijze gemeten kunnen worden. Daarbij wordt afwisselend gebruik gemaakt van een oordeel van de consument en een vakoordeel. Gekozen is dit jaar voor een soberder uitvoering: alleen provincies als geheel zijn gemeten, geen individuele regio’s. Flevoland heeft als enige provincie niet meegewerkt aan het onderzoek. De kwaliteit van de routenetwerken is beoordeeld op de uitvoering van het netwerk en het beheer en onderhoud daarvan. De kwaliteit van de randvoorwaarden is beoordeeld op aantrekkelijkheid van de omgeving, voorzieningen, provinciale betrokkenheid, toegankelijkheid van de route-informatie en een algemeen oordeel van de consument. Goed aanbod recreatieve fietser Het gaat goed met het aanbod voor de recreatieve fietser in Nederland. Geen enkele regio scoort onder de 3 sterren bij de totaalwaardering. Dit klopt met het algemene beeld: in Nederland Fietsland bestaan geen slechte fietsgebieden, hooguit minder goede. Twee provincies scoren de maximale 5 sterren: Friesland en Drenthe. Zes provincies scoren 4 sterren: Groningen, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De relatief lagere score van Gelderland, één van de populairdere fietsprovincies, komt onder andere door het wegvallen van een netwerkbeheerder op de Veluwe (faillissement Veluws Bureau voor Toerisme) in 2014. Inmiddels wordt gewerkt aan een overname van de taken. Prikkel voor fietsregio’s “Het blijkt dat er daadwerkelijk een prikkel uitgaat van de Kwaliteitsmonitor. In meerdere provincies is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de netwerken en de organisatie daaromheen. Dit is terug te zien in de score” aldus directeur Eric Nijland. Een uitgebreid rapport van de Kwaliteitsmonitor 2015 is te vinden op www.fietsplatform.nl/fietsrecreatiemonitor/kwaliteitsmonitor. Daarin staat per provincie ook waar verbeteringen behaald kunnen worden.