Het World Economic Forum heeft de lijst met toeristisch potentieel van 141 landen gepubliceerd. Nederland staat op de 14e  plaats; één plekje lager dan in 2014. De score wordt bepaald aan de hand van 14 pijlers. Nederland scoort vooral hoog op 'havens en wegen-infrastructuur' (3). Maar ook de nodige verbeterpunten worden inzichtelijk gemaakt. Het World Economic Forum heeft de lijst met toeristisch potentieel van 141 landen gepubliceerd. Nederland staat op de 14e  plaats; één plekje lager dan in 2014. De score wordt bepaald aan de hand van 14 pijlers. Nederland scoort vooral hoog op 'havens en wegen-infrastructuur' (3). Maar ook de nodige verbeterpunten worden inzichtelijk gemaakt. [caption id="attachment_35936" align="alignright" width="278"]sterktes en zwaktes toerisme Nederland sterktes en zwaktes toerisme Nederland[/caption] In 'The Travel and Tourism Competitive Report' wordt per land een score gegeven aan 14 indicatoren. Die indicatoren zijn weer opgebouwd uit een aantal subsectoren. Ter illustratie: Pijler zes geeft aan: 'De prioriteit die in een land wordt gegeven aan reizen en toerisme'. Nederland staat daarin op een bescheiden 61e plek. Die score is opgebouwd uit (tussen haakjes de plek van Nederland op de wereldranglijst):
  • Prioriteit die de overheid geeft aan travel & tourism (90)
  • Percentage van overheidsbudget dat betrekking heeft op travel & tourism (102)
  • Effectiviteit van de toerismemarketing (38)
  • Uitgebreidheid van toeristische data (77)
  • Zijn de toeristische data voldoende up to date (67)
  • Merkstrategie van het land (17)
Sterke pijlers voor Nederland zijn de al eerder genoemde 'havens- en wegeninfrastructuur' (3), 'Internationale openheid' (10), w.o. visa-beperkingen ( 72), ICT infrastructuur (12), goede handelsomgeving (12) en luchtvaart infrastructuur (13). Nederland scoort minder op:
  • Prijsconcurrentie (130); hierin zijn o.a. de hotel prijsindex, luchthavenbelasting en de benzineprijzen opgenomen.
  • Infrastructuur toeristische dienstverlening (57); o.a. indicator van hotelkamers en autoverhuur per aantal inwoners.
  • Natuur als toeristische bron (54); w.o. aantal diersoorten en Unesco erkende natuurgebieden
amsterdamTop 15 De top 15 voor 2015 ziet er als volgt uit: 1 Spain 5.31 2 France 5.24 3 Germany 5.22 4 United States 5.12 5 United Kingdom 5.12 6 Switzerland 4.99 7 Australia 4.98 8 Italy 4.98 9 Japan 4.94 10 Canada 4.92 11 Singapore 4.86 12 Austria 4.82 13 Hong Kong SAR 4.68 14 Netherlands 4.67 15 Portugal 4.64 Meer informatie: Travel and Tourism Competitiveness Report (pdf) Profiel NL op pagina 252)