Een overgrote meerderheid van de Nederlanders besteedt hun vakantiegeld van 2015 daadwerkelijk geheel of ten dele aan een vakantie (85 procent). Mensen met een inkomen beneden modaal gebruiken het geld relatief vaak volledig voor andere zaken dan de vakantie. Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder ruim 1200 werkenden. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders besteedt hun vakantiegeld van 2015 daadwerkelijk geheel of ten dele aan een vakantie (85 procent). Mensen met een inkomen beneden modaal gebruiken het geld relatief vaak volledig voor andere zaken dan de vakantie. Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder ruim 1200 werkenden.vakantie

Veel werkende Nederlanders gaan in de zomermaanden (waarschijnlijk) met vakantie, namelijk 70 procent. Bijna één op de vijf ondervraagden geeft aan deze zomer niet weg te gaan, maar (mogelijk) wel op een later moment. Europa is als vakantiebestemming het populairst. 66 procent blijft in Europa. Van de werkende Nederlanders kiest 17 procent voor een bestemming in eigen land. Een even grote groep reist af naar een ander continent. Geen vakantiegeld nodig Ook geld ontvangen uit belastingteruggave wordt aangewend voor vakanties. Echter, uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van de werkenden ook zonder vakantiegeld en/of belastingteruggave op vakantie kan. 30 procent heeft dit geld juist nodig om weg te kunnen. Een minderheid heeft vakantie- en belastinggeld nodig om gedurende het jaar rond te komen (16 procent). Dit is relatief vaker het geval voor mensen met een inkomen beneden modaal. Wijzigingen Sinds 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk geworden. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de arbeidskorting ontvangen werkenden netto mogelijk minder vakantiegeld ten opzichte van voorgaande jaren. Een meerderheid is hiervan niet of nauwelijks op de hoogte. Ongeveer twee op de vijf werkenden is hier volledig onbekend mee. Circa één op de acht zegt volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen. Spreiding van vakantiegeld Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de uitkering van het vakantiegeld over het gehele jaar te spreiden en op te tellen bij het maandelijkse loon van de werknemers. Dat dient wel geregeld te zijn in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Veruit de meeste werknemers geven er de voorkeur aan het vakantiegeld eenmaal per jaar volledig te ontvangen. Ongeveer 86 procent van de werkenden geeft dit aan. Bron en meer informatie: ABN AMRO (op deze pagina is ook het rapport te vinden)