Op 7 april werd Hostel H in Hasselt geopend; gefinancierd door de Vlaamse overheid onder het motto 'Toerisme voor allen', De exploitatie wordt overgelaten aan een VZW (stichting). De komende maanden volgen er nog enkele openingen volgens dit concept. In totaal zijn er nu 43 Hostels op deze wijze in exploitatie genomen. Het is een aanpak die we in Nederland niet kennen en daarom interessant om eens uit te zoeken waarom er in België wordt gekozen voor deze organisatievorm. Op 7 april werd Hostel H in Hasselt geopend; gefinancierd door de Vlaamse overheid onder het motto 'Toerisme voor allen', De exploitatie wordt overgelaten aan een VZW (stichting). De komende maanden volgen er nog enkele openingen volgens dit concept. In totaal zijn er nu 43 Hostels op deze wijze in exploitatie genomen. Het is een aanpak die we in Nederland niet kennen en daarom interessant om eens uit te zoeken waarom er in België wordt gekozen voor deze organisatievorm.

Het recent geopende Hostel H in Hasselt past in het beeld van moderne hostels die steeds vaker overschakelen van slaapzalen met gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen naar afzonderlijke kamers met eigen sanitair; Ook jongeren verlangen almaar meer comfort. Hostel H is om die reden onderdeel van het ‘Toerisme voor Allen’-beleid waarmee Toerisme Vlaanderen vakantie in het bereik van zoveel mogelijk mensen brengt. Een beeld van Hostel H in Hasselt: [gallery link="file" ids="35833,35834,35835"] Zeven nieuwe hostels Hoeveel Hostels worden er gebouwd in het kader van 'toerisme voor Allen'? Hanne Reynaerts van Toerisme Vlaanderen ligt de nieuwbouw toe: "De opening van nieuwe hostels is onderdeel van de inhaalbeweging voor jeugdherbergen die de vorige Vlaamse Regering heeft opgestart en waarvoor ongeveer 31 miljoen euro was uitgetrokken. Oorspronkelijk waren 8 nieuwe jeugdherbergen voorzien, 7 hostels in steden (Brugge, Brussel, Hasselt, Lier, Diest, Oostende, Kortrijk) en een nieuw jeugdverblijf in Brasschaat dat extra voorzieningen heeft voor vakantie met zorg. Na een uitgebreide haalbaarheidsstudie is beslist om geen nieuw hostel te bouwen in Diest." Exploitatie Hoe worden de hostels gefinancierd? Reynaerts: "Toerisme Vlaanderen (TVL) investeert rechtstreeks in de hostels om ervoor te zorgen dat deze projecten er komen. TVL wordt nadien ook eigenaar van de jeugdherberg of verwerft een erfpacht (Kortijk, 33 jaar) In veel gevallen realiseert TVL het project samen met andere partners. De uitbating neemt de overheid echter niet op zich, dat wordt overgelaten aan de vzw Vlaamse Jeugdherbergen of een andere partner (vzw Volkstoerisme (Brugge), vzw Bielebaele (Brasschaat) of Cotee Jardin vzw (Lier)." Toerisme voor allen De beslissing om zwaar te investeren in stedelijke jeugdherbergen heeft voor TVL meerdere motieven:

  • Het jongerentoerisme is een steeds belangrijkere toeristische markt in de wereld. Ook in Vlaanderen is dat het geval. Jaarlijks overnachten zo’n 500.000 jongeren tussen 18 en 29 jaar in onze steden.
  • Toerisme Vlaanderen heeft de ambitie om in de toekomst nog meer jonge toeristen (zowel individuele jongeren als kleine groepen van (inter)nationale reizigers) naar Vlaanderen te brengen. Kwaliteitsvol en betaalbaar logies voor jonge toeristen is daarvoor vereist.
  • Jonge mensen die met een klein budget op reis zijn geweest, keren vele jaren later vaak nog eens terug naar een bestemming die hen toen sterk is bijgebleven. Ze beschikken dan over een veel groter budget, besteden meer en komen terug om dingen opnieuw te bekijken, grondiger, met een andere invalshoek of om zaken te herbeleven. Inzetten op jongeren kan dus op de lange termijn renderen.
  • De jeugdherbergen die in deze inhaalbeweging gebouwd worden, zijn stuk voor stuk state-of-the-art verblijven. Modern in design, sterke, kwaliteitsvolle architectuur, zeer comfortabel en duurzaam, in het hart van de stad en dus vlot bereikbaar. Ze passen in het streven om een kwaliteitsvolle bestemming te zijn. Een topbestemming.
  • Er was een grondige vernieuwing van jeugdverblijfsinfrastructuur in steden nodig. De jonge reiziger wil vandaag meer comfort in de jeugdherberg. Hij wil kunnen slapen in kleinere slaapzalen, eigen sanitair op de kamer, verlangt een aantrekkelijk onthaal, moet op het internet kunnen surfen, enzovoort. De nieuwe hostels bieden toeristen betaalbare kwaliteit: een goede mix van (de grootte van) slaapkamers, eigen sanitair per kamer, restaurant en bar, vergaderlokalen, fietsenstalling, veilige opbergruimte voor bagage, enz. De nieuwe jeugdherbergen zijn ook duurzaam. Ze voldoen aan de eisen van het internationale ecolabel ‘Groene Sleutel’ (Green Key).
  • De inhaalbeweging (beslist in 2010) kwam duidelijk op het moment dat de behoefte duidelijk aanwezig was. Er was in de steden een gebrek aan capaciteit op vlak van jeugdlogies. Als de inhaalbeweging rond is zullen er ongeveer 600 bedden bijgekomen zijn. Intussen zijn er de laatste jaren verschillende moderne hostels bijgekomen in steden op privé-initiatief, in Gent, maar ook in andere steden. Op vier jaar tijd is aanbod vergunde hostels verdubbeld tot 40. Je ziet dat de nieuwe privé-hostels dezelfde principes huldigen en een eigentijdse invulling geven aan stedelijk jongerentoerisme. De overheid heeft hier mogelijks het pad helpen effenen, De jeugdherberg van Antwerpen betekende bij opening in mei 2011 echt een trendbreuk met wat tot dan toe in Vlaanderen als beeld van een hostel gold.
  • De nieuwe jeugdherbergen betekenen een opsteker voor de betrokken steden en de toeristische sector. Een moderne jeugdherberg vergroot immers de aantrekkelijkheid van de stad als reisbestemming voor jongeren en rugzaktoeristen. Ook zullen groepen en scholen gebruik kunnen maken van het nieuwe logies.
  • Ook motief op vlak van sociaal toerisme: bevorderen van de vakantieparticipatie, in dit geval vooral via schoolreizen en jongerenverenigingen. Dat is dan een doelstelling voor binnenlands toerisme. Maar ook daarvoor was aanbod in steden ontoereikend.

Intussen zijn Oostende (De Ploate - februari 2014), Kortrijk (Groeninge, - 28/3/2015) en Hasselt (Hostel H – 17/4/2015) open. Meer informatie: www.toerismevlaanderen.be/toerismevoorallen