Brancheorganisaties, ook in de recreatiesector, zijn volop op zoek naar hun rol in de snel veranderende samenleving en marktomstandigheden. Bureau Berenschot heeft in opdracht van werkgeversorganisaties een rapport geschreven waarin aanbevelingen worden gedaan: ‘Grensverleggende brancheorganisaties’. Brancheorganisaties, ook in de recreatiesector, zijn volop op zoek naar hun rol in de snel veranderende samenleving en marktomstandigheden. Bureau Berenschot heeft in opdracht van werkgeversorganisaties een rapport geschreven waarin aanbevelingen worden gedaan: ‘Grensverleggende brancheorganisaties’.500_brancheverenigingen

Branche- en beroepsverenigingen verbinden ondernemingen en beroepsbeoefenaren met elkaar en met de overheid en samenleving. Ze lobbyen, zien toe op kwaliteit en helpen ondernemingen en beroepsbeoefenaren in de dagelijkse praktijk. Veel bestaan al meer dan 100 jaar en hebben het predicaat Koninklijk. Maar ook in nieuwe branches ontstaat er al snel een belangenvereniging. Hedde Rijkes, adviseur bij Berenschot: “Branche- en beroepsverenigingen zijn springlevend. Elke maand wordt er een nieuwe opgericht. Of het nu gaat om datacenters, additive manufacturing (3d-printen) of bouwers van mobiele apps.” Belangenverenigingen moeten grenzen verleggen. “Verenigingen hebben een grotere rol te pakken in het ontwikkelen van branches, zodat deze de toenemende internationale concurrentie aankunnen”, aldus Rijkes. Samenwerking met andere branches is nodig om antwoorden te vinden op complexe maatschappelijke vraagstukken. Op het gebied van leefbaarheid, zorg, maar ook duurzaamheid en veiligheid. Het is hun taak om leden te begeleiden naar nieuwe posities in ketens, die snel veranderen onder invloed van digitale ontwikkelingen. Alleen belangenbehartiging in de randvoorwaardelijke sfeer is onvoldoende. Ze moeten naar het primair proces van hun leden en ondernemerschap stimuleren. Om relevantie te behouden moeten verenigingen een antwoord vinden op de uitdagingen van leden en aansluiting met de samenleving houden. Ze zijn hiertoe prima gepositioneerd. Ze zijn gewend om te opereren op de grens van markt, samenleving en overheid. Ze weten hoe het is om te gaan met verschillende stakeholders en zijn in staat om resultaten te bereiken voor een achterban met diverse belangen. “Maar ze moeten het nog wel even doen”, aldus Rijkes. Het publicatie ‘Grensverleggende brancheorganisaties’ gaat over de veranderingen in Nederland sinds het millennium en de gevolgen daarvan voor de betekenis, strategie en organisatie van branche- en beroepsorganisaties in de komende jaren.‘Grensverleggende brancheorganisaties’ is geschreven door Hedde Rijkes, Dedan Schmidt, Tim van der Rijken en Jan Peter van den Toren. Ze zijn adviseur of directeur van belangenorganisaties en zijn of waren verbonden aan Berenschot. ‘Grensverleggende brancheorganisaties’ is mogelijk gemaakt door VNO-NCW, MKB-Nederland en de Stichting B.W. Berenschot Fundatie. Bron: Berenschot