Het aantal WOI bezoekers in de Westhoek is in 2014 met 90% gegroeid ten opzichte van 2013. Naast de aangewakkerde belangstelling voor de geschiedenis van Wereldoorlog I door de televisieserie 'In Vlaamse Velden' deden ook de vele documentaires, internationale en nationale persaandacht en publicaties naar aanleiding van de start van de herdenking de bezoekersaantallen stijgen. Het aantal WOI bezoekers in de Westhoek is in 2014 met 90% gegroeid ten opzichte van 2013. Naast de aangewakkerde belangstelling voor de geschiedenis van Wereldoorlog I door de televisieserie 'In Vlaamse Velden' deden ook de vele documentaires, internationale en nationale persaandacht en publicaties naar aanleiding van de start van de herdenking de bezoekersaantallen stijgen.kruis

80% van de individuele bezoekers geeft aan dat de interesse in de Wereldoorlog I geschiedenis hen motiveerde voor een bezoek. In 2006 lag dit aandeel op 54%, in 2013 was dit al toegenomen tot 73%. De grotere interesse voor de Wereldoorlog I als motivatie zorgt op lange termijn wellicht voor een blijvende aandacht voor het Wereldoorlog I erfgoed in de Westhoek. Bij de Vlamingen speelde ook de nieuwsgierigheid naar de nieuwe of nieuw ingerichte musea en bezoekerscentra een rol. Het respect voor de gesneuvelden en de band met een overleden familielid of voorouder blijven vooral voor de Britten en bezoekers uit andere Commonwealth landen uitermate belangrijk als reden voor hun bezoek. Sterkste groei bij individuele Belgische bezoeker De sterkste groei doet zich voor bij de individuele Belgische bezoekers die in aantal meer dan verdubbelen (+120%) tot 234.500. De Belgische bezoekers zijn nog steeds voor 93% Vlaamse bezoekers, maar de belangstelling bij de bezoekers uit het Brussels Gewest en Wallonië neemt toe. Ook de Belgische (vooral Vlaamse) schoolbezoekers (115. 600) maken een inhaalslag ten opzichte van de buitenlandse schoolbezoekers (140.900) door een verdubbeling in aantal. Het aantal Belgische groepsbezoekers is met 71.200 groter dan het aantal buitenlandse groepsbezoekers (61.700). Buitenlandse bezoekers vooral Britten en Nederlanders De groei van buitenlandse bezoekers bedraagt 52%. De Britten blijven de belangrijkste groep met 231.000 bezoekers of 65% van alle buitenlandse bezoekers en een toename van 49%. De stijging zit vooral bij de individuele en groeps-bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk. De Nederlanders volgen met 66.700 bezoekers en daarna de bezoekers uit de Commonwealth landen met bijna 20.000 bezoekers. De Duitse bezoekers nemen toe maar blijven beperkt tot bijna 11.000 bezoekers. 675.000 overnachtingen In 2014 logeerden 267.900 WOI bezoekers (35%) in de Westhoek en genereerden er circa 675.000 overnachtingen. De Westhoek realiseert zo een toename van 82% in overnachtingen door WOI bezoekers. 68% van de overnachtingen is toe te schrijven aan buitenlandse bezoekers, een toename met 66% ten opzichte van 2013. De toegenomen interesse in het Wereldoorlog I verhaal laat zich ook voelen in de omliggende bestemmingen, vooral aan de Kust, in Brugge en in Noord Frankrijk. De Wereldoorlog I bezoekers die buiten de Westhoek logeren zijn verdubbeld in aantal tot 194.200. De omzet, berekend op basis van de bestedingen in de Westhoek van de bezoekers van buiten de regio, komt op 76,3 miljoen euro, bijna een verdubbeling. 47,8 miljoen wordt gegenereerd door buitenlandse bezoekers en 28,5 miljoen door Belgische bezoekers. De bestedingen komen ten goede vooral aan de logies- en recreatiesector maar ook aan de lokale uitbaters van kleinhandel in de Westhoek. Internationaal succesverhaal Zoals uit het onderzoek blijkt, leveren ook de buitenlandse bezoekers een niet onbelangrijke bijdrage tot het succes van het eerste herdenkingsjaar 2014. De wereldwijde aandacht voor de Eerste Wereldoorlog bleek een sterke voedingsbodem om Vlaanderen als een kwaliteitsvolle herdenkingsplek bekend te maken. Toerisme Vlaanderen kon met het herdenkingsthema 224 buitenlandse journalisten naar Flanders Fields en de rest van Vlaanderen uitnodigen, wat 719 reportages in de buitenlandse media opleverde. "En ook de komende jaren blijven we onze schouders zetten onder de herdenking, samen met Westtoer en ontelbare andere commerciële en socio-culturele partners in Vlaanderen," zegt administrateur-generaal Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “Want dit verhaal blijft natuurlijk hoog op de agenda staan in landen zoals Groot-Brittannië. In Canada, Australië en Nieuw-Zeeland wint het zelfs nog aan belang in de aanloop naar 100 jaar Slag van Passendale in 2017. De mooie resultaten van 2014 sterken Toerisme Vlaanderen in de overtuiging dat vele internationale bezoekers bereid zijn om in Vlaanderen aan te knopen bij deze gemeenschappelijke mijlpaal uit onze geschiedenis, die voor velen ook een persoonlijke en familiale geschiedenis is." Gedetailleerde resultaten zijn terug te vinden op: http://www.westtoer.be/nl/kenniscentrum/kenniscentrum-wo-i#WH_WOI_Onderzoek_2014 Meer informatie: www.westtoer.be