De naam doet wellicht vermoeden dat 'De Week van de Openbare Ruimte' vooral bedoeld is voor ambtenaren en beleidsmakers. Wie een recreatiebedrijf eens goed bekijkt ziet dat diverse voorzieningen op een recreatie- of attractiepark sterk overeen komen met de 'gewone' openbare ruimte. Er zijn drie themadagen; over licht (21/4), steden (22/4) en groen (23/4). De naam doet wellicht vermoeden dat 'De Week van de Openbare Ruimte' vooral bedoeld is voor ambtenaren en beleidsmakers. Wie een recreatiebedrijf eens goed bekijkt ziet dat diverse voorzieningen op een recreatie- of attractiepark sterk overeen komen met de 'gewone' openbare ruimte. Er zijn drie themadagen; over licht (21/4), steden (22/4) en groen (23/4).

[caption id="attachment_35304" align="alignright" width="267"]Ontwerp binnenspeeltuin SV Tuindorp in Wageningen Ontwerp binnenspeeltuin SV Tuindorp in Wageningen[/caption] Elke dag biedt een inspirerende keynote lezing, 8 Werkateliers over de belangrijkste thema’s van vandaag en morgen (de Werkateliers duren 75 minuten, geen lezingen of tientallen powerpointsheets maar zelf aan de slag om samen tot oplossingen, nieuwe inzichten en uitwisseling van ervaringen te komen), volop gelegenheid tot netwerken tussen deelnemers, sponsors, sprekers en kennispartners, een inspirerende locatie en goed verzorgde lunch en netwerkborrel. Wil je weten wat er zoal te halen valt voor de recreatiesector? Bekijk ons verslag van de editie 2014. Om uw bezoek aan een of meerdere themadagen extra soepel te laten verlopen, kunt u op de website per dag een gratis programmaboekje downloaden. Hierin vindt u een uitgebreide omschrijving van alle werkateliers. Enkele voorbeelden van ateliers die ook voor recreatiebedrijven nuttig kunnen zijn: De Lichtdag (21/4): Licht in de openbare ruimte staat volop in de belangstelling dankzij razendsnelle technologische ontwikkelingen, energie- en milieudoelstellingen, organisatorische vraagstukken, rolverdeling tussen markt en overheid, beleving van licht, invloed van de burger en talloze andere onderwerpen.

 • Werkatelier 2 - Onderzoek naar licht en veiligheid vertaald naar de praktijk
 • Werkatelier 5 - Onderzoek: Beleving van verlichtingssterkte
 • Werkatelier 6 - Op weg naar het ‘LED PVE’
 • Werkatelier 8 - Jongeren atelier verlichting (over lichtvervuiling en natuur)
Alle ateliers op themadag licht

(pdf) De Stadsdag (22/4) Vertaal deze dag 'woningen' eens naar 'vakantiewoningen'. Het begrip smart city snel terrein. Via big data zal de stedelijke dynamiek worden beheerd en krijgen bewoners verfijnde diensten aangeboden die het comfort van het stadsleven verhogen. Nog een thema dat recreatieve kansen biedt: braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Deze opgaven zijn niet langer het domein van enkele idealisten; in de 21e eeuw zijn ze zo urgent dat steden die deze werkelijkheid niet onder ogen zien hun functioneren en economie op het spel zetten.

 • Werkatelier 2 - Cities Alive – rethinking green infrastructure
 • Werkatelier 3 - Big data in steden
 • Werkatelier 4 - Levensloopbestendig maken van de woonomgeving: mobiliteit van ouderen stimuleren
 • Werkatelier 7 - Bewegen en spelen in steden
 • De Themadag Ruimte & Stad wordt afgesloten met een inspirerende keynote lezing van Gert-Jan Hospers, hoogleraar city- en regiomarketing.
Alle ateliers op themadag Stad

(pdf) Bezoek deze dag ook de stand van Speelplan, en leer van hun vernieuwende inzichten over het inrichten van speelruimte. Speelplan neemt het participatieproces mee in het schrijven van speelruimteplannen of bij de herinrichting van een school of speeltuin. Niet alleen de volwassenen worden erbij betrokken maar het zijn vooral de kinderen die gevraagd worden mee te denken. De Groendag (23/4) De kwaliteit van het groen staat bij veel overheden onder grote financiële druk. Tijdens de dag Ruimte & Groen worden de grootse mogelijkheden van groen besproken in het licht van de huidige en toekomstige uitdagingen. Win nieuwe inzichten op het gebied van participatie, kwalitatief beheer, citymarketing, ontwerp en klimaat. Ga in gesprek met diegene die op dit moment de paden voor de toekomst plattreden en laat u inspireren door prikkelende visies, stimulerend beleid, bijzondere plannen van aanpak, bruikbaar wetenschappelijk onderzoek en bezielde projecten.

 • Werkatelier 5 - “Zijn mijn bomen goed gesnoeid?”.. meten is weten!
 • Werkatelier 6 - Doordachte groene plannen – beleid, ontwerp en beheer. Samen werken aan de toekomst van groen
 • Werkatelier 7 - Slimme combinaties tussen groen & zorg: leren van Rotterdam en zelf aan de slag
 • Werkatelier 8 - Water en groen
Alle ateliers op themadag Groen

(pdf) Meer informatie en inschrijven: www.weekvandeopenbareruimte.nl