Provinciebedrijf Westtoer is samen met 29 kampeerbedrijven een campagne gestart om het kamperen-aan-zee te stimuleren. De focus ligt op korte kampeervakanties. Het is de eerste keer dat op dergelijke schaal een promotiecampagne voor de campings wordt georganiseerd. De Open Camping Dag op 2 mei is één van de originele acties. Provinciebedrijf Westtoer is samen met 29 kampeerbedrijven een campagne gestart om het kamperen-aan-zee te stimuleren. De focus ligt op korte kampeervakanties. Het is de eerste keer dat op dergelijke schaal een promotiecampagne voor de campings wordt georganiseerd. De Open Camping Dag op 2 mei is één van de originele acties. de Kust

“Met een omzet van 20 miljoen euro per jaar is een terechte keuze gemaakt om de kampeersector intens te ondersteunen”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. “De sector verdient steun. In vergelijking met 2002 is vooral het aantal kortkampeerplaatsen gedaald. Belgische kampeerders zijn de koplopers met circa 65 % van alle overnachtingen. Nederland en Duitsland zijn de belangrijkste buitenlandse markten. De toeristen op kortkampeerplaatsen besteden jaarlijks iets meer dan 20 miljoen euro. Dit is 3% van de totale omzet van vakantiegangers in commercieel logies aan de Kust.” In 2014 telde de Kust 97 kampeerbedrijven, goed voor 4.089 kortkampeerplaatsen of ruim 15.000 bedden. In 2013 bleven ongeveer 120.000 toeristen slapen op een kortkampeerplaats, goed voor 573.000 overnachtingen. Gemiddeld blijft een kortkampeerder 4,7 nachten. De kortkampeerplaatsen trekken 5% van alle toeristen in commercieel logies aan de Kust. Opwaardering van het imago en de kwaliteit In 2014 startte Westtoer met het IPK Project ‘Kampeertoerisme aan de Kust in de kijker’. Om het kampeertoerisme aan de Kust te promoten zijn 29 campingondernemers bereid gevonden om mee te investeren in een tweejarige campagne. Centrale thema’s zijn de opwaardering van het imago en de kwaliteit van de kampeerbeleving. Ook de dienstverlening en het toeristisch onthaal kunnen zorgen voor een meerwaarde. Belangrijkste doel van de campagne is het stimuleren van korte kampeervakanties. Open Camping Dag Origineel is de Open Camping Dag op 2 mei a.s. Tijdens dit evenement kunnen bezoekers kennis maken met de vele kampeertroeven aan de Kust. De Open Camping Dag wordt een heus beleefmoment om de troeven van het kampeertoerisme aan de Vlaamse Kust van nabij te ontdekken. Campings zullen niet alleen de slagbomen van hun bedrijf wagenwijd openzetten, er worden ook tal van activiteiten en promoties aangeboden. Het aanbod van het kampeertoerisme aan de Kust werd overzichtelijk en efficiënt in kaart gebracht en gepresenteerd op de website www.kamperenaanzee.be. Een nieuwe kampeerkaart wordt gedistribueerd op 60.000 exemplaren. Het project wordt gefinancierd door Westtoer, de privé-sector en het Impuls Programma Kust. Innovatie In 2014 werden binnen het KAP III-project ‘Een ruimtelijk instrumentarium voor duurzame en leefbare kampeerbedrijven aan de Kust’ een reeks concrete acties uitgewerkt voor de kampeerbedrijven. Voor zes ondernemers werd een inrichtingsplan op maat opgesteld. In 2014 verzamelde Westtoer in binnen- en buitenland tal van praktijkvoorbeelden over  ‘de innovatieve inrichting van kampeerterreinen’. Aandachtspunten hierbij zijn de toegang en het onthaal, de parking, de recreatieve voorzieningen, de groene structuren in en rond het terrein, de diverse logiesvormen, de percelen en hun inplanting. Alle goede praktijkvoorbeelden werden vermeld op een speciale website voor de kampeersector. Eind november 2014 organiseerden Westtoer en Recread voor de kampeerbedrijven een innovatiedag en een studietrip. Kampeerautotoerisme Op basis van de cijfers van de Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association’ (BCCMA) is een stijgend aantal registraties van kampeerauto’s genoteerd in België. In 2010 waren 8268 kampeerauto’s ingeschreven. In 2014 waren dat er meer dan 10.000. De sector noteert een stijging van 22 % in vijf jaar. Uit dezelfde cijfers blijkt dat het aantal ingeschreven caravans stabiel blijft gedurende de laatste vijf jaar. Met het project ‘Kampeerautotoerisme aan de Kust’ besteedt Westtoer aandacht aan een kampeerautovriendelijke Kust. “Samen met de kustgemeenten en de beroepsfederatie willen we de kampeerondernemers overtuigen om te investeren in plaatsen voor campers op hun terreinen. Westtoer en Recread kunnen de kampeerondernemers begeleiden. Ook vragen rond rentabiliteit en inrichting zullen beantwoord worden”, aldus Franky De Block. Met uitgebreide communicatie en marketingacties wil Westtoer ook de kampeerautogebruiker informeren over het aanbod aan de Kust. Meer informatie: www.westtoer.be