Tijdens het jaarlijkse Algemeen Overleg over de gastvrijheidseconomie van minister Kamp (EZ) met de gastvrijheidsspecialisten van de diverse politieke partijen, zijn drie onderwerpen aan bod gekomen; Een OV pas voor toeristen, de problematiek rondom beperkte afschrijvingsmogelijkheden en de zware lastendruk rond de legionellapreventie. Opvallende afwezige in dit lijstje is de zorg om de voorgestelde BTW verhoging. VVD kamerlid Erik Ziengs bracht verslag uit van de bespreking tijdens het feestje rond de 80e verjaardag van attractiepark Duinrell. Tijdens het jaarlijkse Algemeen Overleg over de gastvrijheidseconomie van minister Kamp (EZ) met de gastvrijheidsspecialisten van de diverse politieke partijen, zijn drie onderwerpen aan bod gekomen; Een OV pas voor toeristen, de problematiek rondom beperkte afschrijvingsmogelijkheden en de zware lastendruk rond de legionellapreventie. Opvallende afwezige in dit lijstje is de zorg om de voorgestelde BTW verhoging. VVD kamerlid Erik Ziengs bracht verslag uit van de bespreking tijdens het feestje rond de 80e verjaardag van attractiepark Duinrell. [caption id="attachment_35119" align="alignright" width="280"]80 jaar Duinrell. v.l.n.r. Roderick van Zuylen (Duinrell), Erik Ziengs (VVD), Kees van Wijk (Gastvrij Nederland), burgemeester Jan Hoekema (Wassenaar), Graaf Hugo en zoon Philip van Zuylen van Nijevelt. 80 jaar Duinrell. v.l.n.r. Roderick van Zuylen (Duinrell), Erik Ziengs (VVD), Kees van Wijk (Gastvrij Nederland), burgemeester Jan Hoekema (Wassenaar), Graaf Hugo en zoon Philip van Zuylen van Nijevelt.[/caption] Ziengs is binnen de VVD de vaste woordvoerder als het gaat om de gastvrijheidseconomie. Zelf is hij afkomstig uit het Noorden van Nederland en ziet in die regio ook volop de kansen die de recreatie en toerisme bieden: "In Noord Nederland hebben steeds meer gemeenten te maken met een krimpende bevolking. Daarmee loopt ook het voorzieningenniveau terug. Vaak zie je in gebieden met bijvoorbeeld een bungalowpark in de buurt, dat er veel meer bestaansrecht blijft voor allerlei winkels en andere voorzieningen." Ziengs ging kort in op de drie onderwerpen die op woensdag 1 april met minister Kamp werden besproken. Opvallend was dat Kamp meerdere malen aangaf dat de problematiek niet op zijn beleidsterrein ligt. Waarmee nog maar eens werd benadrukt dat de versnippering over de ministeries het voor de gastvrijheidssector nog altijd lastig maakt om het centrale aanspreekpunt te vinden.
 1.  Het idee van de OV toeristenpas is inmiddels breed omarmd. De huidige  OV Chipkaart is voor toeristen uit het buitenland een lastig fenomeen. Die belemmering zorgt er voor dat zij belemmeringen ondervinden bij het reizen met het Openbaar Vervoer in Nederland. Zie ook het artikel: Nationale Toeristen OV pas op deze website.
 2.  De wetgeving rond legionella-preventie zorgt in de praktijk voor een enorme lastendruk. Dat kon ook Roderick van Zuylen van Nijevelt, directeur van Duinrell, erkennen. Er zijn maar liefst vier instanties die controles komen uitvoeren in de zwembaden, vakantiehuisjes en het openbare water. Op 31 maart is minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op werkbezoek geweest bij Duinrell en heeft met de inspecteurs meegelopen. Mede directeur Philip noemt niet alleen de tijdsinvestering als probleem, maar ook de grote hoeveelheid water die wordt verspild door alle verplichte maatregelen. Ziengs noemt ook enkele voorbeelden van maatregelen op plekken waar een legionellabesmetting (vrijwel) onmogelijk is.
 3.  Om misbruik te voorkomen is enkele jaren geleden de wetgeving rond afschrijving op onroerend goed aangescherpt. In veel gevallen mag er nog maar tot de helft van de WOZ waarde worden afgeschreven. Dat is wellicht in de woningbouw gebruikelijk; in de recreatiesector zijn diverse bouwwerken na 25 jaar daadwerkelijk toe aan vernieuwing (denk bijvoorbeeld aan boomhuizen). De huidige regelingen zorgen er voor dat er minder geld vrij komt voor nieuwe investeringen. Ziengs heeft daarom bij minister Kamp gepleit voor aanpassing van de belastingregels. Kamp zal dit opnemen met staatssecretaris Wiebes (Financiën) die de belastingdienst in zijn portefeuille heeft.
 4. En dan het onderwerp dat niet ter sprake kwam, maar de gemoederen wel bezig houdt: Afschaffing van het lage BTW tarief. Kees van Wijk, voorzitter a.i. van Gastvrij Nederland maakt zich zorgen om het verlies van banen (vooral veel in het laaggeschoolde segment) en inkomstenderving als gevolg van het nieuwe belastingstelsel. Erik Ziengs snapt de zorgen, maar wil vooral wachten op het totaalpakket van de belastingherziening: "In dat pakket komen ook maatregelen die compenserend werken. Zo wil de VVD bijvoorbeeld graag af van het hele fraudegevoelige stelsel van toeslagen, waar nu zo'n 6 miljoen mensen gebruik van maken. Ik ben het er wel mee eens dat een herziening geen schade mag toebrengen aan ondernemers. Zij zorgen juist voor groei en werkgelegenheid. Om tot een goed totaalpakket te komen moeten we wel alle opties bespreekbaar houden; ook verhoging van het lage BTW tarief." Erik Ziengs spreekt van een zorgpunt dat pas op langere termijn gaat spelen: "We zijn nu aan het voorbereiden, en ik verwacht dat dit een mooi discussiepunt zal worden bij de komende verkiezingen". Kees van Wijk is namens GastVrij Nederland nog niet gerustgesteld: "Staatssecretaris Wiebes heeft in een eerder stadium aangegeven dat hij zijn plannen al in 2016 wil invoeren."
duinrell rick de kikkerOpening seizoen Duinrell Na afloop van de bijeenkomst over de gastvrijheid en de politiek kwam de praktijk weer aan bod. Vanaf komend weekend is Duinrell weer geopend voor publiek. Nieuw voor het seizoen 2015 : Attractiepark
 • • Een compleet vernieuwde Uitkijktoren.
 • • Verdere upgrading van het park.
Tikibad In januari is tijdens de jaarlijkse winterstop voor groot onderhoud een groot aantal verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd.
 • • Een grotere vernieuwde entreehal
 • • Wijziging van de zijgevel in glas.
 • • Revisie van de toren van de glijbanen Tyfoon en Cycloon.
 • • Vernieuwing van het dak van de Spacebowls inclusief led verlichting.
 • • Nieuw hekwerk en nieuwe trap verruiming naar toren Pelikaanduik.
 • • Diverse decoratieve aanpassingen.
 • • Rond de start van het hoogseizoen ingebruikname van een extra ruime garderobevoorziening op de eerste etage.
Gloednieuwe Zomershow “Cirque Lumière” Duinrell presenteert dit jaar de gloednieuwe Zomershow “Cirque Lumière”. Een spectaculaire mix van verrassende lichteffecten en adembenemende acts. Een spectaculaire show met acrobatiek, dans en bijzondere lichteffecten en -elementen. O.a. laser vormt een onderdeel van het schouwspel. De acts van de vier artiesten, waarvan drie ‘variété’ als specialisme hebben, worden met elkaar verbonden met dans acts. Evenals in de afgelopen jaren wordt de show, met een knipoog naar 80 jaar openstelling van het Landgoed Duinrell, gespeeld op twee podia die met een passerelle aan elkaar zijn verbonden. De voorstelling is drie keer per dag te zien in het Zomertheater. Meer informatie: www.duinrell.nl